Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Diversiteit

Mijlpalen

  • Iedere faculteit heeft inmiddels een eigen Diversity Officer. Zij vergaderen iedere maand met het Chief Diversity Officer-team en maken ook deel uit van dit team. Ieder van hen werkt hard om binnen hun faculteit bewustzijn te creëren en beleid te veranderen. Zij zullen regelmatig updates geven, die onder 'diversiteit per faculteit' zullen worden gedeeld.
  • We werken aan workshops voor studenten om bewustzijn over seksuele agressie te creëren en seksuele agressie te voorkomen en gendergelijkheid te promoten.
  • We brengen diversiteit binnen de faculteiten in kaart om een helder beeld te krijgen van aandachtsgebieden.
  • We hebben een best practicesbundel samengesteld op basis van diversiteitsbeleid en -initiatieven van andere universiteiten.
  • Er is een nieuw, centraal beleid geformuleerd over de toegankelijkheid van UvA-gebouwen (aanpassingen aan gebouwen en initiatieven zoals een beperkingenbureau). Dit beleid wordt geïmplementeerd.
  • We leren veel van onze samenwerkingen met partijen zoals Diversity Forum (met daarin vertegenwoordigers van onder meer the University of Colour, De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA, Humanities Rally, New Urban Collective and ASVA) doordat vertegenwoordigers van deze groepen deel uitmaken van ons team.
  • We organiseren maandelijkse bijeenkomsten (de eerste vindt plaats op 8 november 2018) om bewustzijn te creëren, te luisteren, van gedachten te wisselen et cetera.
  • Chief Diversity Officer Anne de Graaf komt regelmatig samen met de VSNU (Vereniging van Universiteiten), LNVH (Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) en Diversity Officers van andere Nederlandse universiteiten (met die van de VU in het bijzonder). Daarnaast heeft ze regelmatig contact met diversiteitsorganisaties zoals ECHO (waar de UvA een partnerschap mee heeft), Stichting Diversity en het Ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap) om landelijk beleid te helpen veranderen en grotere gelijkheid in het hoger onderwijs in het algemeen te vergaren.