Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Bestuursbeurs

Het vervullen van een bestuursfunctie bij een studentenvereniging of studentenorganisatie, of deelname aan een medezeggenschapsorgaan vergt soms zoveel tijd dat je studievertraging oploopt. Als tegemoetkoming kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs (op basis van de 'Regeling Profileringsfonds’). Ieder bestuurslid vraagt individueel een bestuursbeurs aan.

 • Nieuw per 1 september 2021: collegegeldvrij besturen

  Onderdeel van de nieuwe regeling is de mogelijkheid tot collegegeldvrij besturen.

  Collegegeldvrij besturen

  Vanaf september 2021 gaat de nieuwe regeling ‘collegegeldvrij besturen’ (onderdeel van de nieuwe regeling Profileringsfonds) aan de UvA van kracht. Deze regeling biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven aan de UvA zonder daarvoor collegegeld te betalen, om een voltijdsbestuur te doen. Wanneer je belangstelling voor collegegeldvrij besturen hebt, lees dan onderstaande voorwaarden goed door.

  Je komt in aanmerking voor collegegeldvrij besturen als je:

  1. Ingeschreven staat voor een voltijdopleiding aan de Universiteit van Amsterdam waarvoor je het wettelijk collegegeld verschuldigd bent;
  2. Een bestuursbeurs ontvangt voor een bestuursfunctie bij een studentenorganisatie die is erkend door de Commissie erkenning studentenorganisaties, of de Centrale Studentenraad;
  3. Een voltijds bestuursfunctie bekleedt (een voltijdsfunctie is vastgesteld op het aantal van 12 maanden zoals bedoeld in deel 4 artikel 2 lid 5 van de nieuwe regeling Profileringsfonds 2021-2022 die binnenkort wordt vastgesteld (en hier gepubliceerd);
  4. Niet eerder gebruik hebt gemaakt van collegegeldvrij besturen;
  5. Een verklaring ondertekent waarin je afstand doet van het volgen van onderwijs, het doen van tentamens, het afleggen van examens en het ontvangen van begeleiding bij studie- en onderzoeksactiviteiten aan de UvA of een andere bekostigde instelling tijdens het volledige collegejaar dat je in het bestuur plaatsneemt.

  Leden van de CSR zijn vrijgesteld van de voorwaarde gesteld in het eerste lid onder punt 3.

  Deadline

  De deadline om je aan te melden voor collegegeldvrij besturen is dit jaar 1 november 2021. Vanaf volgend jaar zal de deadline eerder zijn, nl. 1 oktober.

  Je kunt je voor deze variant bestuursbeurs nog niet online aanmelden. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Mail bestuursbeurs-sts@uva.nl.

 • Vraag een bestuursbeurs aan als bestuurslid van een studentenorganisatie

  Wanneer indienen?

  Als bestuurslid van een studentenorganisatie (studie-, studentenvereniging of andere studentenorganisatie) dien je je beursaanvraag individueel in tussen 1 september en (uiterlijk) 1 november aan het begin van het studiejaar waarin je in het bestuur zit.

  Alleen bestuursleden van besturen met een (afgesproken) afwijkende bestuurswissel dienen de aanvraag later in, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de wissel.

  Belangrijk: dien je beursaanvraag ook in als deze nog niet compleet is. Je kunt de ontbrekende documenten later toevoegen.

  Voorwaarden voor een bestuursbeurs als bestuurslid van een studentenorganisatie

  1. Je hebt recht of hebt recht gehad op een prestatiebeurs hoger onderwijs (om die reden vragen we je een DUO-bericht toe te voegen aan je aanvraag)
  2. Je bent in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent en was dat ook in het studiejaar ervoor
  3. Je hebt tijdens je inschrijving aan de UvA nog niet het maximaal aantal (beurs)maanden aan bestuursbeurs ontvangen

  Bij je aanvraag voeg je de volgende bijlagen toe:

  1. Bewijs lidmaatschap bestuur, bijvoorbeeld via een uittreksel KvK (Handelsregister Kamer van Koophandel®)
  2. Kopie van een DUO-bericht, met daarop je adres en het woord 'Bericht'; hiervoor kun je terecht op mijn.duo.nl.
  3. Een door het hele bestuur ingevuld en geaccordeerd verdeelformulier (onderlinge verdeling van het totaal aantal beschikbare (beurs)maanden - zie Bijlage IV)

  Om een bestuursbeurs te kunnen aanvragen, moet de studie-, studentenvereniging of studentenorganisatie waarvan je in het bestuur zit, door ons erkend zijn in het kader van de Regeling Profileringsfonds.

  Hoeveel (beurs)maanden bestuursbeurs kun je aanvragen?

  Het bestuur verdeelt onderling het totaal aantal (beurs)maanden waarop het recht heeft en vult dit in op het verdeeldocument. Check vooraf of ieder aan de individuele eisen voldoet.

  Zit je in een bestuur dat niet aan het begin van het studiejaar wisselt maar gedurende het studiejaar, houd dan rekening met het volgende:

  • het totaal aantal (beurs)maanden waarop het bestuur in het studiejaar recht hebt, moet over beide besturen verdeeld worden
  • als je bestuurstermijn over twee academische jaren is verdeeld, moet je twee keer een beurs aanvragen, nl. voor de (beurs)maanden waarop je in het ene studiejaar recht hebt, en voor de resterende maanden waarop je in het volgende studiejaar recht hebt

  Wat gebeurt er verder na je aanvraag van een bestuursbeurs?

  Het verloop van de afhandeling en uitbetaling van je aanvraag wordt uitgelegd in het Stroomdiagram aanvragen (pdf, 1 p.).

  Vergoeding en uitbetaling

  • Per toegekende (beurs)maand ontvang je volgens de nieuwe regeling €300 (dit was €275).
  • Beurzen van 1 tot en met 5 (beurs)maanden worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald. Beurzen van 6 (beurs)maanden of meer worden per maand uitbetaald gedurende het bestuursjaar.

  Voorlichting

  In september 2021 was er een voorlichting over de bestuursbeurzen voor studentenorganisaties en verenigingen. Hieronder kun je de Powerpointpresentatie teruglezen die daarbij gebruikt werd.

 • Vraag een bestuursbeurs aan als lid van de medezeggenschap

  Op welke vergoeding heb je recht?

  Voor elke volle 4 maanden zitting in de OC, ontvang je als OC-lid volgens de nieuwe regeling een bedrag van €300 ter compensatie (Profileringsfonds 2021) (dit was €275). Als (vice)voorzitter ontvang je volgens de nieuwe regeling één bedrag van €300 extra voor een heel jaar (dit was €275).

  Wanneer indienen?

  • Als lid van de Centrale Studenten Raad (CSR) of Facultaire Studenten Raad (FSR)  dien je je individuele beursaanvraag in tussen 1 september en (uiterlijk) 1 november aan het begin van het jaar dat je in het bestuur zit.
  • Als lid van de Opleidingscommissie dien je je individuele beursaanvraag in tussen 1 mei en (uiterlijk) 1 november na afloop van het jaar dat je in de Opleidingscommissie zat.

  Belangrijk: dien je beursaanvraag ook in als deze nog niet compleet is. Je kunt de ontbrekende documenten later toevoegen.

  Voorwaarden voor een bestuursbeurs als lid van de medezeggenschap (CSR, FSR of OC)

  1. Je bent in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA.
  2. Voor leden CSR en FSR geldt: ook in het studiejaar voorafgaande aan het bestuursjaar was je ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA. Voor OC-leden geldt deze voorwaarde niet, wel moet je als eerstejaars student in de OC aan de BSA-eis voldoen.
  3. Je hebt tijdens je inschrijving aan de UvA nog niet het maximaal aantal (beurs)maanden ontvangen
  4. Je moet recht hebben (gehad) op een voorziening van DUO

  Bij je aanvraag voeg je de volgende bijlagen toe:

  1. Bewijs lidmaatschap OC of raad
  2. Bewijs van evt. (vice-)voorzitterschap
  3. Kopie van een DUO-bericht, met daarop je adres en het woord 'Bericht'; hiervoor kun je terecht op mijn.duo.nl.

  Wat gebeurt er verder na je aanvraag van een bestuursbeurs?

  Het verloop van de afhandeling en uitbetaling van je aanvraag wordt uitgelegd in het Stroomdiagram aanvragen (pdf, 1 p.).

  Uitbetaling van de beurs

  • OC-beurzen worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald.
  • Ook andere medezeggenschapsbeurzen van minder dan 6 (beurs)maanden worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald.
  • Beurzen van 6 tot en met 12 (beurs)maanden worden per maand uitbetaald gedurende het bestuursjaar.
 • Heb je nog vragen?

  Blijf je toch nog met vragen zitten? Hiermee kun je terecht bij  studentendecaan Mohammad Arab, tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdag van 9.00-10.00 uur via +31 (0)20 525 1401.

  Mailen mag natuurlijk ook: bestuursbeurs-sts@uva.nl.

CSR vergadering
Centrale Studentenraad in overleg