Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Bestuursbeurs

Het vervullen van een bestuursfunctie bij een studentenvereniging of studentenorganisatie, of deelname aan een medezeggenschapsorgaan vergt soms zoveel tijd dat je studievertraging oploopt. Als tegemoetkoming kun je aanspraak maken op een bestuursbeurs (op basis van de 'Regeling Profileringsfonds’). Ieder bestuurslid vraagt individueel een bestuursbeurs aan.

 • Regeling Profileringsfonds
  • De huidige Regeling Profileringsfonds voor 2017-2018 geldt ook voor 2018-2019 en 2019-2020. Een licht aangepaste regeling voor 2020-2023 is in de maak.
  • Het aantal te verdelen bestuursbeurzen, in aantal termijnbedragen/'(beurs)maanden' per vereniging en organisatie, stelt het College van Bestuur jaarlijks vast. Deze toekenning is onder meer afhankelijk van het ledenaantal en de omvang van de bestuursactiviteiten. In Bijlage IV bij de regeling is de erkenning en de toekenning opgenomen; hier vind je een aangepaste lijst voor 2020-2021.
  • In deel 3 van de regeling vind je de informatie over de bestuursbeurzen voor studentenorganisaties.
  • In deel 4 van de regeling vind je de informatie over de bestuursbeurzen voor UvA-medezeggenschapsorganen.
 • Vraag een bestuursbeurs aan als bestuurslid van een studentenorganisatie

  Wanneer indienen?

  Als bestuurslid van een studentenorganisatie (studie-, studentenvereniging of andere studentenorganisatie) dien je je beursaanvraag individueel in tussen 1 september en (uiterlijk) 1 november aan het begin van het studiejaar waarin je in het bestuur zit.

  Belangrijk: dien je beursaanvraag ook in als deze nog niet compleet is. Je kunt de ontbrekende documenten later toevoegen.

  Bestuursleden van besturen met een (afgesproken) afwijkende bestuurswissel moeten binnen 2 maanden de aanvraag indienen.

  Voorwaarden voor een bestuursbeurs als bestuurslid van een studentenorganisatie

  1. Je hebt recht of hebt recht gehad op een prestatiebeurs hoger onderwijs (om die reden vragen we je een DUO-bericht toe te voegen aan je aanvraag)
  2. Je bent in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent en was dat ook in het studiejaar ervoor
  3. Je hebt een studievoortgang van gemiddeld tenminste 40 EC per studiejaar, voor de opleiding waar voor het eerst de functie zal worden uitgeoefend
  4. Je hebt tijdens je inschrijving aan de UvA nog niet het maximaal aantal termijnbedragen/'(beurs)maanden aan bestuursbeurs ontvangen

  Bij je aanvraag voeg je de volgende bijlagen toe:

  1. Bewijs lidmaatschap bestuur, bijvoorbeeld via een uittreksel KvK (Handelsregister Kamer van Koophandel®)
  2. Kopie van een DUO-bericht, met daarop je adres en het woord 'Bericht'; hiervoor kun je terecht op mijn.duo.nl.
  3. Een door het hele bestuur ingevuld en geaccordeerd verdeelformulier (onderlinge verdeling van het totaal aantal beschikbare termijnbedragen/'(beurs)maanden' - zie Bijlage IV)

  Om een bestuursbeurs te kunnen aanvragen, moet de studie-, studentenvereniging of studentenorganisatie waarvan je in het bestuur zit, door ons erkend zijn in het kader van de Regeling Profileringsfonds.

  Hoeveel termijnbedragen/‘(beurs)maanden’ bestuursbeurs kun je aanvragen?

  Het bestuur verdeelt onderling het totaal aantal termijnbedragen/‘(beurs)maanden’ waarop het recht heeft en vult dit in op het verdeeldocument. Check vooraf of ieder aan de individuele eisen voldoet.

  Zit je in een bestuur dat niet aan het begin van het studiejaar wisselt maar gedurende het studiejaar, houd dan rekening met het volgende:

  • het totaal aantal termijnbedragen/‘(beurs)maanden’ waarop het bestuur in het studiejaar recht hebt, moet over beide besturen verdeeld worden
  • als je bestuurstermijn over twee academische jaren is verdeeld, moet je twee keer een beurs aanvragen, nl. voor de termijnbedragen/‘(beurs)maanden’ waarop je in het ene studiejaar recht hebt, en voor de resterende maanden waarop je in het volgende studiejaar recht hebt

  Wat gebeurt er verder na je aanvraag van een bestuursbeurs?

  Het verloop van de afhandeling en uitbetaling van je aanvraag wordt uitgelegd in bijgaand stroomdiagram.

  Uitbetaling

  Beurzen van 1 tot en met 5 termijnbedragen/'(beurs)maanden' worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald. Beurzen van 6 tot en met 12 termijnbedragen/'(beurs)maanden' worden per maand uitbetaald gedurende het bestuursjaar.

  Voorlichting

  In september 2020 was er een voorlichting over de bestuursbeurzen voor studentenorganisaties en verenigingen. Hieronder kun je de Powerpointpresentatie teruglezen die daarbij gebruikt werd.

 • Vraag een bestuursbeurs aan als lid van de medezeggenschap

  Waarop heb je recht?

  Voor elke volle 4 maanden zitting in de OC, ontvang je als OC-lid een bedrag van €275 ter compensatie. (Profileringsfonds 2017-2018, p. 14). Als (vice)voorzitter ontvang je één bedrag van €275 extra voor een heel jaar.

  Wanneer indienen?

  • Als lid van de Centrale Studenten Raad (CSR) of Facultaire Studenten Raad (FSR)  dien je je individuele beursaanvraag in tussen 1 september en (uiterlijk) 1 november aan het begin van het jaar dat je in het bestuur zit.
  • Als lid van de Opleidingscommissie dien je je individuele beursaanvraag in tussen 1 mei en (uiterlijk) 1 november na afloop van het jaar dat je in de Opleidingscommissie zat.

  Belangrijk: dien je beursaanvraag ook in als deze nog niet compleet is. Je kunt de ontbrekende documenten later toevoegen.

  Voorwaarden voor een bestuursbeurs als lid van de medezeggenschap (CSR, FSR of OC)

  1. Je bent in het bestuursjaar ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA.
  2. Voor leden CSR en FSR geldt: ook in het studiejaar voorafgaande aan het bestuursjaar was je ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA. Voor OC-leden geldt deze voorwaarde niet, wel moet je als eerstejaars student in de OC aan de BSA-eis voldoen.
  3. Je hebt tijdens je inschrijving aan de UvA nog niet het maximaal aantal termijnbedragen/'(beurs)maanden' ontvangen
  4. Je moet recht hebben (gehad) op een voorziening van DUO

  Bij je aanvraag voeg je de volgende bijlagen toe:

  1. Bewijs lidmaatschap OC of raad
  2. Bewijs van evt. (vice-)voorzitterschap
  3. Kopie van een DUO-bericht, met daarop je adres en het woord 'Bericht'; hiervoor kun je terecht op mijn.duo.nl.

  Actueel: het formulier bevat een fout en vraagt om een bijlage als bewijs van (vice-)voorzitterschap, ook als je aangeeft dat je dat niet was. Je kunt hier bijv. een kort briefje uploaden dat je geen (vice-)voorzitter was. Vul in elk geval 3 maanden in en geen 4.

  Wat gebeurt er verder na je aanvraag van een bestuursbeurs?

  Het verloop van de afhandeling en uitbetaling van je aanvraag wordt uitgelegd in bijgaand stroomdiagram.

  Uitbetaling van de beurs

  • Beurzen van 1 tot en met 5 termijnbedragen/'(beurs)maanden' worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald.
  • Beurzen van 6 tot en met 12 termijnbedragen/'(beurs)maanden' worden per maand uitbetaald gedurende het bestuursjaar.
 • Heb je nog vragen?

  Blijf je toch nog met vragen zitten? Hiermee kun je terecht bij  studentendecaan Mohammad Arab, tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdag van 9.00-10.00 uur via +31 (0)20 525 1401.

  Mailen mag natuurlijk ook: bestuursbeurs-sts@uva.nl.

CSR vergadering
Centrale Studentenraad in overleg