For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Wil je meer weten over de financiën van de UvA of heb je specifieke vragen? Volg dan het online college van CvB-lid Jan Lintsen. Tijdens dit college wordt toegelicht hoe het besturingsmodel van de UvA werkt, de UvA bekostigd wordt, de begroting wordt opgesteld en hoe de financiële situatie van de UvA is. Ook besteedt Jan Lintsen aandacht aan het nationaal programma onderwijs. Er is mogelijkheid voor interactie en het stellen van vragen. Er is een Engelse tolk aanwezig.
-- -- -- --
Do you want to know more about the UvA finances or do you have specific questions? Then register for the online lecture given by Executive Board member Jan Lintsen. During the lecture Jan Lintsen will describe the UvA governance model, funding and budget, as well as the financial situation of the UvA. He will also give further details about the “nationaal programma onderwijs” (national education programme). During the lecture there will be room for interaction and asking questions. An English interpreter will be present.