Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Ken je je rechten en plichten als student? En wat zijn de rechten en plichten van docenten?

De OER beschrijft deze rechten en plichten en legt de hoofdlijnen van het programma en de examinering van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie vast. Denk aan o.a.:

•het studieprogramma, de keuzeruimte;
•overgangsregelingen en ingangseisen;
•regels voor cijferregistratie en inzagerechten;
•regels voor de roostering van examens.

De nieuwste versie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat op de A-Z van deze site gepubliceerd.

Deze OER was vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) op 22 mei 2019. De Opleidingscommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie heeft op 14 februari 2019 hierover geadviseerd en de Facultaire Studentenraad FMG heeft op 9 mei 2019 ingestemd met het document.

De regeling treedt in werking met ingang van 31 augustus 2019 en vervangt alle eerdere regelingen.

 

OER Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2019-2020