Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Afstuderen

Afstuderen

Bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Als je bijna aan alle verplichtingen van het bachelorprogramma hebt voldaan, kun je je bachelordiploma aanvragen. Lees de algemene UvA-regels voor het aanvragen van een diploma en volg daarna het stappenplan.

Algemene UvA-regels voor het aanvragen van een diploma

Stap 1: Hoe zet je je afstudeerprocedure in gang?

Studenten die voor het afsluitende onderdeel van de bachelor, de mondelinge eindpresentatie, staan ingeschreven ontvangen een e-mail van het secretariaat. In dit bericht worden ze geïnformeerd over de diploma-aanvraag, de diploma-uitreikingen en gevraagd het online afstudeerformulier in te vullen.
 

Afstudeerformulier

Stap 2: Wil je nog niet afstuderen?

Heb je aan het einde van het semester wel het studieprogramma afgerond, maar wil je het diploma nog niet aanvragen, neem dan contact op met de studieadviseur om je studieplanning te bespreken. Stuur daarnaast, binnen 6 weken na de diploma-aanvraag, een e-mail met de reden van het uitstel van je afstuderen naar antropologie@uva.nl

Stap 3: Wanneer ontvang je het diploma?

 • In principe ontvang je het diploma tijdens de diploma-uitreiking, maar het diploma kan ook opgehaald worden bij het onderwijssecretariaat. Wanneer je diploma klaar ligt, ontvang je een e-mail van het secretariaat. 

Stap 4: Wat moet je verder nog doen en/of weten?

 • Kijk bij de pagina ‘uitschrijven’ wat je verder te doen staat (bijvoorbeeld het inleveren van je collegekaart).
 • Heb je een scriptie geschreven, stuur dan een digitale versie van je definitieve scriptie in een PDF-bestand naar antropologie@uva.nl. Op de eerste pagina van het bestand moet worden vermeld:
  - titel
  - naam
  - studentnummer
  - naam begeleider en tweede lezer
  - afstudeerrichting
  - e-mailadres
  - en datum.
 • Als je aan het einde van het collegejaar nog geen bachelor presentatie en mondeling hebt gedaan, of het is niet zeker dat je examendatum in het lopende studiejaar (uiterlijk 31 augustus) valt, schrijf je dan vóór 1 september opnieuw voor de opleiding in via Studielink! Als je dat niet doet, kan je cijfer niet geregistreerd worden en je diploma niet worden aangemaakt. Als je twijfelt of je in het lopende of volgende studiejaar afstudeert, schrijf je dan voor de zekerheid opnieuw in, want inschrijven kan alleen met ingang van 1 september of 1 februari (voor die data moet je inschrijving helemaal rond zijn). Er bestaat daarna geen mogelijkheid tot her-inschrijving.
 • Wanneer je aan alle andere verplichtingen van de opleiding hebt voldaan en je laatste resultaat in SIS is verwerkt, zal het secretariaat je diploma-aanvraag verder afhandelen. Je ontvangt dan een e-mail vanuit SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt je dan afmelden voor de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Studielink zodat je geen collegegeld meer hoeft te betalen. Uitschrijven tussen 1 juni en 31 augustus hoeft echter niet: je inschrijving verloopt automatisch per 31 augustus en er is in die maanden geen restitutie van collegegeld mogelijk.
 • Indien je na de bachelor doorstroomt naar één van de masters van de Graduate School of Social Sciences (GSSS), moet je je via Studielink aanmelden voor die master én je online aanmelden bij de GSSS zelf. Zie voor de complete aanmeldprocedure, deadlines voor aanmelding en toelatingseisen de website van de GSSS.
 • Voor aanmelding voor een master bij een andere universiteit heb je soms een bewijs nodig dat je aan alle verplichtingen van de bachelor hebt voldaan (omdat het daadwerkelijke diploma pas in oktober beschikbaar is). Je kunt dan per e-mail bij het onderwijssecretariaat een bachelorverklaring opvragen, op voorwaarde dat je in SIS het diploma hebt aangevraagd en het afstudeerformulier hebt ingevuld.
 • Neem contact op met het onderwijssecretariaat wanneer je nog vragen hebt. 

Contactgegevens Onderwijssecretariaat Antropologie

Contactpersonen:

 • Iwan Troost 

Contactgegevens: