Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Studentendecanen

Studievertraging

Je kunt door verschillende oorzaken studievertraging oplopen. Als je tijdig actie onderneemt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je van de UvA financiële ondersteuning ontvangen uit het Profileringsfonds. In sommige gevallen is verlenging van de studiefinanciering mogelijk.

Persoonlijke omstandigheden

Tijdens je studie kunnen zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen waardoor je studievertraging oploopt:

  • ziekte (bijvoorbeeld een operatie, de ziekte van Pfeiffer of psychische problemen)
  • familieomstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder)
  • een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, ad(h)d, asperger of concentratieproblemen)
  • topsport
  • zwanger- of ouderschap: het is aan te raden om met de studieadviseur van je opleiding een afspraak te maken over de planning van de studie. De ervaring leert dat er meestal een vertraging van ongeveer vier maanden ontstaat. Voor meer informatie kun je je richten tot onderstaande instanties.

Onvoldoende studeerbare opleiding en wachttijd stage

Het kan voorkomen dat er voor de student wachttijden ontstaan die voortvloeien uit de programmering van de studie. Een bekend voorbeeld is de wachttijd voor de co-schappen bij Geneeskunde.

Een ander voorbeeld is een verkeerde programmering van de studie door de opleiding, waardoor een student de studie niet binnen de officiële cursusduur kan afsluiten. Of een, buiten de schuld van de student, ontstane wachttijd voor een stage.

In deze gevallen kan de student een beroep doen op het Afstudeerfonds.

Meld de vertraging binnen drie maanden

Neem bij studievertraging altijd zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding. Doe dit binnen drie maanden nadat de bijzondere omstandigheid zich voordoet. Bij melding ná drie maanden krijg je minder vergoeding.

Als je niet of nauwelijks in staat bent om naar de faculteit te komen, is het zaak om je studieadviseur telefonisch op de hoogte te brengen van je omstandigheden en de gevolgen voor het studeren. Desnoods vraag je of een ouder of huisgenoot contact opneemt.

Welke mogelijkheden zijn er?

De studieadviseur van je opleiding is de centrale figuur in de begeleiding, planning en voortgang van je studie. Samen met de studieadviseur bekijk je wat je het beste kunt doen:

  • je planning aanpassen;
  • extra ondersteuning inschakelen;
  • of je tijdelijk uitschrijven.

Je kunt hiervoor ook contact opnemen met een studentendecaan.

 

Meer informatie