Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Studentendecanen

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Studievertraging kan door verschillende oorzaken ontstaan. Indien persoonlijke omstandigheden de reden zijn van de vertraging wordt dit beschouwd als overmacht. Denk hier bijvoorbeeld aan studievertraging die is ontstaan door een ziekenhuisopname.

Voorwaarden voor financiële ondersteuning

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Bijzondere omstandigheden

 • er is sprake van een bijzondere omstandigheid;
 • je kunt aantonen dat er daadwerkelijk sprake was van ziekte of bijzondere familieomstandigheden, door bijv. een verklaring van een huisarts, specialist of psycholoog,

Afspraken met studieadviseur

 • je hebt je tijdig gemeld bij de studieadviseur;
 • je hebt je zorgvuldig gehouden aan de afspraken met de studieadviseur (bijvoorbeeld tussentijdse uitschrijving en stopzetting van studiefinanciering);

Studievertraging

 • de vertraging heeft zich voorgedaan tijdens de periode van je recht op basisbeurs;
 • uitsluitend door de bijzondere omstandigheid heb je minder studiepunten behaald;
 • tijdens de vertraging was je ingeschreven als voltijdstudent.

Hoogte van de financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning is gelijk aan het bedrag van de basisbeurs en eventueel aanvullende beurs in de vorm van een gift. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvang je een beschikking en wordt het geld de daaropvolgende maand uitbetaald.

Hoe en waar vraag je financiële ondersteuning aan?

 1. Je meldt je studievertraging door bijzondere omstandigheden binnen drie maanden bij de studieadviseur van je opleiding.
 2. Ga eerst na of stopzetting van je studiefinanciering en tijdelijke uitschrijving nodig zijn. Doe je dit niet, dan kun je later misschien geen beroep doen op financiële ondersteuning.
 3. Na afloop van het studiejaar bepalen de studentendecanen de uiteindelijke periode van de opgelopen studievertraging en de omvang van de financiële ondersteuning.
 4. Maak uiterlijk vóór 31 december na afloop van het studiejaar waarin zich de bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan, een afspraak met een van de studentendecanen.
 5. Ook moet je het formulier Aanvraag financiële ondersteuning invullen. Dit kan je opvragen bij de studieadviseur of de studentendecaan. Dit formulier (inclusief de benodigde bijlagen) moet zijn ingeleverd bij de studentendecaan vóór 31 december van het studiejaar waarin de vertraging is opgelopen. Aanvragen die daarna worden ingeleverd kunnen niet meer in behandeling worden genomen.