Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Psychologen

Begeleiding en kosten

voor studenten en promovendi

Onze benadering

Wij maken hoofdzakelijk gebruik van evidence-based methoden en technieken, onder andere cognitieve gedragstherapie. Wanneer je hulp nodig hebt vanwege problemen die het studeren in de weg staan, kunnen we je op verschillende manieren helpen.

Groepen, trainingen en workshops

Wanneer je hulp nodig hebt vanwege problemen die het studeren in de weg staan, kunnen we je op verschillende manieren helpen. Omdat veel studenten met dezelfde soort problemen kampen, bieden we gedurende het studiejaar gespecialiseerde trainingen en workshops. In de meeste gevallen zal een training of workshop het beste aansluiten bij je klachten en zul je hier het meest profijt van hebben. In een groep kun je in een veilige sfeer, onder begeleiding van een studentenpsycholoog, gestructureerd je klachten aanpakken. Je hebt wekelijkse sessies waarin je meer inzicht krijgt in je klachten. Je krijgt gereedschap om de klachten aan te pakken en je oefent hiermee intensief in de groep. Een groot voordeel van een groep is de onderlinge herkenning en steun.

Bekijk onze groepen, trainingen en workshops en meld je aan

Wanneer je een groep hebt gevonden die het beste aansluit bij wat je nodig hebt, kies je in het aanmeldformulier voor ‘Training of workshop van de studentenpsychologen’ Na je aanmelding voor een groep, workshop of training laten we je binnen 2 weken weten of je geplaatst kon worden en sturen we je informatie. Voor sommige groepen of trainingen volgt er eerst een intakegesprek.

Individuele afspraak

Mocht je na het doorlezen van de informatie over de groepen, trainingen of workshops twijfelen of één van de groepen past bij je klachten, kies dan in het aanmeldformulier voor ‘Een individuele afspraak met een studentenpsycholoog’, dan kijken wij met je mee. Als één van de groepen ons het meest passend lijkt, laten we je dit weten. In sommige gevallen zal een groep minder passend zijn en kunnen we je een aantal individuele gesprekken bieden.

We zullen dan contact met je opnemen. De inschatting nu is dat dit ongeveer 2 weken kan duren. De wachttijd voor een afspraak is daarna nog 3 tot 4 weken.

Tijdens het eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van de aard, ernst en achtergrond van de door jou ervaren problemen en van het soort ondersteuning dat daar het best bij past. Dat kan een aantal individuele gesprekken zijn met een van onze psychologen, of alsnog deelname aan een van onze groepen, workshops of trainingen.

Ook kan blijken dat wij je niet de begeleiding kunnen geven die je nodig hebt, maar dat je een intensievere begeleiding nodig hebt. In overleg met jou kunnen we je dan doorverwijzen en je ondersteunen in een verwijzing.

Meld je aan

Ben je een UvA-student of PhD? Meld je hier aan

Ben je een HvA-student? Meld je hier aan

Ben je een PhD aan het AMC of de ACTA? Meld je hier aan

Wat gebeurt er na je aanmelding?

Na je aanmelding voor een groep, workshop of training  volgt er soms eerst een intakegesprek, aan andere groepen kun je rechtstreeks deelnemen, mits er genoeg plek is.

Na je aanmelding voor een individuele afspraak kan het zijn dat wij menen dat een training toch het best passend is, omdat deze de beste en meest effectieve behandeling van je klachten zal bieden.

Als dat niet zo is, word je uitgenodigd voor een afspraak. Tijdens het eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van de aard, ernst en achtergrond van de door jou ervaren problemen en van het soort ondersteuning dat daar het best bij past. Dat kan een aantal individuele gesprekken zijn met een van onze psychologen, of alsnog deelname aan een van onze groepen, workshops of trainingen voor studenten of promovendi.

Ook kan blijken dat wij je niet de begeleiding kunnen geven die je nodig hebt. In dat geval kunnen wij je ondersteunen in een verwijzing. Soms is dat een verwijzing naar de GGZ. In dat geval heb je altijd een officiële verwijzing nodig van je huisarts. Alleen dan wordt de hulp vergoed door je zorgverzekering, afgezien van je eigen risico.

Vertrouwelijkheid

Alles wat wordt besproken is strikt vertrouwelijk, tenzij je schriftelijk aangeeft dat informatie gedeeld mag worden met een specifieke persoon of instantie.*

Ook alle bijeenkomsten zijn strikt vertrouwelijk. Bij een verwijzing (naar Arkin, een andere GGZ instelling of een vrijgevestigde hulpverlener) wordt alleen informatie uitgewisseld wanneer je hier schriftelijk toestemming voor geeft

* Deze code kan doorbroken worden als er een gefundeerd vermoeden bestaat dat je jezelf of een ander iets gaat aandoen.

Kosten

Aan de groepen, workshops en trainingen en de gesprekken met studentenpsychologen zijn geen kosten verbonden.

Mocht je door een studentenpsycholoog verwezen worden naar Arkin of een andere tweedelijnsinstelling of vrijgevestigde hulpverlener, dan worden de kosten door elke ziektekostenverzekering vergoed, afgezien van je eigen risico.

Soms wordt je verwezen naar de GGZ, bijv. Arkin. In dat geval heb je een officiële verwijzing nodig van je huisarts. Alleen dan wordt de hulp vergoed door je zorgverzekering, afgezien van je eigen risico.

Vragen? Neem contact op met de studentenpsychologen

Urgent hulp nodig?

Let op: als je onmiddellijk hulp nodig hebt of in geval van crisis, neem dan contact op met je huisarts of met de Huisartsen Oude Turfmarkt: +31 (0)20 525 2878.