Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Vakaanmelding

Aanmelden 3e jaars vakken

Om derdejaars vakken te kunnen volgen moet de student in elk geval alle vakken van het eerste studiejaar hebben behaald.

Het aanmelden voor de derdejaars vakken verloopt niet zoals gebruikelijk via SIS, maar via de DataNose vakkenkiezer. Precieze informatie over de aanmeldingsprocedure en de link naar de vakkenkiezer wordt t.z.t. per e-mail verstuurd naar de betreffende studenten.

In de vakkenkiezer kan de student aangeven hoe hij/zij jaar 3 wil invullen. Indien van toepassing kan de student ook aangeven (voor een deel) gebruik te willen maken van de vrije keuzeruimte. Omdat de vakken een capaciteitslimiet hebben, geeft de student ook een 2de, 3de en 4de keus op per blok.

Plaatsing

De capaciteit  in de keuzevakken is beperkt waardoor plaatsing voor het vak van de eerste keus niet kan worden gegarandeerd. Plaatsing geschiedt op basis van behaald aantal EC’s in de eerste 2 jaar. Bij gelijk aantal EC’s wordt er gekeken naar het gemiddelde cijfer en krijgen studenten met het hoogste gemiddelde voorrang. Indien de student studievertraging heeft opgelopen als gevolg van bijzondere omstandigheden dient hij/zij zich tijdig bij de studieadviseur te melden als men verzoek wilt doen hier rekening mee te houden bij de plaatsing.

Herinschrijving

Daarnaast geldt: om geplaatst te kunnen worden voor een keuzevak in jaar 3 dien dient men in  Studielink een verzoek tot herinschrijving gedaan te hebben voor het betreffende studiejaar. Vanuit de Centrale Studenten Administratie (CSA) ontvangt de student bericht wanneer de herinschrijving open gaat.