Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Afstuderen en diploma aanvragen

Bachelor Biomedische wetenschappen

Afstuderen gaat niet vanzelf. Hieronder lees je hoe het in zijn werk gaat en wat je moet doen.

Op deze pagina:
 • Stap 1: Laat je studieprogramma goedkeuren

  Voor de aanvraag van je Bachelordiploma moet je je studieprogramma (d.w.z. je vakkenpakket) goed laten keuren door de Examencommissie. Dit kan al voordat alle onderdelen afgerond zijn en voordat het onderwerp van het Bachelorproject bekend is. 

  Let op: Wanneer je dit studiejaar (vóór 31 augustus) wilt afstuderen dien je uiterlijk 6 april je studieprogramma ingediend te hebben bij de Examencommissie.

  Meer informatie hierover vind je in onderstaande link 'Procedure goedkeuring studieprogramma'.

 • Stap 2: Controleer of je aan alle voorwaarden voldoet om je diploma aan te vragen

  Het bachelordiploma kan via DataNose worden aangevraagd als:

  • Je studieprogramma is goedgekeurd door de examencommissie. 
  • Alle cijfers van de vakken uit het goedgekeurde studieprogramma in SIS zijn geregistreerd en behaald zijn. Dit zijn de vakken die op het diploma worden vermeld.
  • Je definitieve versie van je stageverslag in DataNose hebt geüpload en deze versie is goedgekeurd door je begeleider/examinator.
  • Je ingeschreven staat voor de opleiding. Zonder geldige inschrijving kunnen cijfers niet worden geregistreerd en kan je diploma-aanvraag niet worden verwerkt.  

  Nb: Als je twijfelt of je in het lopende (t/m 31 augustus) of daarop volgende studiejaar afstudeert, schrijf je dan voor de zekerheid opnieuw in voor 1 september. Er bestaat geen mogelijkheid tot (her-)inschrijving na 1 september!

 • Stap 3: Vraag je diploma aan
  • LET OP: De datum waarop je je diploma aanvraagt, is automatisch de afstudeerdatum die op je diploma wordt vermeld. 
  • ​Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden, dan kan je het diploma aanvragen door het volgende formulier in te vullen: https://datanose.nl/#graduation
  • Wanneer je aanvraag in behandeling is genomen ontvang je van de Education Desk FNWI een bevestiging per mail. Na de bevestiging duurt het 6-8 weken voordat je diploma gereed is. Hierbij zal de onderwijsbalie nagaan of je aan alle verplichtingen voor de aanvraag voldaan hebt en indien nodig een toelatingsverklaring voor de aansluitende master verzorgen.
  • ​CUM LAUDE: Voldoe je aan de voorwaarden om Cum laude af te studeren? Lees hiervoor de Cum laude regeling.Voldoe je aan de voorwaarden, dan wordt de Cum Laude automatisch aangevraagd bij de Examencommissie. Dit hoef je niet zelf aan te vragen.
  • Je bent geslaagd indien aan alle verplichtingen is voldaan: alle resultaten zijn voldoende en staan in SIS en het goedgekeurde studieprogramma komt overeenkomt met de afgeronde vakken in SIS.
 • Stap 4: Schrijf je uit voor je bacheloropleiding
  • Nadat je de bevestiging hebt gekregen dat je diploma aanvraag in behandeling is genomen, kun je je uitschrijven voor je opleiding via Studielink. Kijk via onderstaande link welke stappen je daarvoor moet doorlopen (zoals inleveren collegekaart, stopzetten studiefinanciering en studentenreisproduct)

  Uitschrijven

  • Ben je afgestudeerd, dan hoef je na uitschrijving geen collegegeld meer te betalen voor de maanden die nog volgen in het academische jaar.Na 1 juni hoef je je niet uit te schrijven via Studielink: je inschrijving verloopt automatisch per 31 augustus en over de maanden juli en augustus is geen restitutie van collegegeld mogelijk.
 • Stap 5: Neem je diploma in ontvangst
  • Wanneer je diploma gereed is, krijg je per mail bericht van de Education Desk FNWI. Houd rekening met een verwerkingstijd van 6-8 weken vanaf de datum waarop je het diploma hebt aangevraagd.
  • Mocht je eerder een verklaring nodig hebben dat je je diploma hebt behaald, dan kun je op de website van de DUO (mijndiplomas.nl) een uittreksel van het diploma downloaden. Dit is een geldig bewijsstuk van het behaalde diploma.
  • Bij het aanvragen van het diploma kun je aangeven of je wilt deelnemen aan de diploma uitreiking tijdens de Graduation Week of dat je het diploma zelf komt ophalen aan de balie. In het laatste geval ontvang je bericht zodra je diploma klaar ligt.
  • De feestelijke uitreiking van je diploma vindt plaats tijdens de Graduation Week (zie hieronder meer informatie over de diploma uitreiking onder de huidige omstandigheden). Je wordt hiervoor per mail uitgenodigd indien je aangegeven hebt hieraan te willen deelnemen én je diploma aanvraag via Datanose vóór 1 september binnen is. 
  • Je ontvangt een diploma met daarop de verleende graad, ‘Bachelor of Science'. Daarbij wordt een Diploma Supplement uitgereikt waarop de onderdelen van het examen, de studielast, de beoordelingen en het GPA (gewogen gemiddelde) worden vermeld. NB: Binnen de UvA worden meerdere synoniemen gebruikt voor diploma: bul, bachelorexamen of getuigschrift.
 • Informatie met betrekking tot het in ontvangst nemen van je diploma

  De uitreikingen vinden plaats tijdens de Graduation week in het najaar. Wij hopen dat de ceremonies dit jaar weer op het Science park plaats gehouden kunnen worden; voor BSc Biomedische Wetenschappen zijn de uitreikingen op zaterdag 30 oktober 2021 gepland, aanvang 12 en 14 uur. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de uitreikingen gewoon kunnen plaatsvinden. Als je hebt aangegeven dat je deel wilt nemen aan de uitreiking tijdens jouw diploma aanvraag dan ontvang je hier uiterlijk eind september meer informatie over.

  Als je bericht hebt gekregen dat je geslaagd bent dan is het al wel mogelijk een verklaring te krijgen. Je kunt op de website van de DUO (mijndiplomas.nl) een uittreksel van het diploma downloaden. Dit is een geldig bewijsstuk van het behaalde diploma.

Zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan contact op met de Education Desk FNWI.