Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

De FNWI wil een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht of culturele achtergrond, zich welkom en gewaardeerd voelt. De FNWI zoekt daarnaast naar manieren om diversiteit van onze gemeenschap te stimuleren.

Afbeelding: UvA

Ben jij een medewerker of student van de FNWI en heb jij een idee om inclusiviteit te bevorderen of om diversiteit te verhogen? Dien dan nu jouw voorstel in bij het grassroots project Science4all.

Je kunt financiële ondersteuning aanvragen voor verschillende soorten activiteiten, zoals een symposium, culturele of sociale activiteiten, PR materiaal of een web campagne of een project met middelbare scholieren; verras ons!

Stuur je projectvoorstel in

Een beknopt voorstel moet bestaan uit:

  • Projectnaam
  • De aanvragers (studenten en/of medewerkers)
  • Projectbeschrijving (niet langer dan één pagina): wat is je doel en hoe wil je dat bereiken?
  • Budget aanvraag
  • Tijdpad

Het voorgestelde project moet een begin- en een einddatum hebben, waarna een kort verslag moet worden gemaakt. Het toegekende budget is niet bedoeld om personeel aan te nemen. Budget per project kan tussen de €500 en €5.000 liggen; het totaal beschikbare budget is €25.000. De deadline voor de voorstellen is 1 april 2019, de besluiten worden 1 mei 2019 bekendgemaakt. De voorstellen worden beoordeeld door de decaan van de FNWI, de Facultaire Diversity Officer en een studentvertegenwoordiger.

Stuur je voorstel voor 1 april 2019 naar info-science@uva.nl.