Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Opleidingscommissie

Over de opleidingscommissie

Voor elke opleiding is door de decaan een Opleidingscommissie (OC) ingesteld, waarin minimaal evenveel studenten als docenten zitting hebben.
De Opleidingscommissie heeft als taken:

  1. advies uit te brengen aan de Opleidingsdirecteur over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
  2. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling;
  3. gevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de Opleidingsdirecteur en/of de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding, bijvoorbeeld:
    - de opbouw van het curriculum
    - de kwaliteit van het onderwijs
    - de studiebegeleiding

Deze commissie is bij het uitstek het orgaan voor studenten om mee te praten over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.

Contactgegevens OC

OC Biologie
p/a Education Service Center FNWI
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam

e-mail: ocbio-science @ uva.nl

Lid worden van de OC?

Als je geinteresseerd bent om lid te worden, kun je je aanmelden bij een van de leden van de OC. Voor studenten en docenten is er een introductiepakket en wordt er jaarlijks in november een introductiecursus van een avond gegeven.