Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Examencommissie

Taken van de examencommissie

De Examencommissie houdt toezicht op het functioneren van het onderwijs, waarvan de eisen vastliggen in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER).

Elke opleiding heeft een eigen Examencommissie met als belangrijkste taken:

  • goedkeuren van vakkenpakketten
  • verlenen van vrijstellingen
  • erkennen van in het buitenland behaalde studiepunten
  • toestemming verlenen om onderdelen uit een andere opleiding te volgen
  • toelaten tot een opleiding of een studieonderdeel
  • afnemen van examens
  • het afhandelen van klachten omtrent tentamens en tentamenuitslagen

Contact

De Examencommissie vergadert 1 keer in de maand. De Examencommissie behandelt alléén complete verzoeken.  Als het verzoek ontvangen is en compleet is, dan geeft de Examencommissie binnen vier tot zes weken na aanvraag haar besluit door.

Verzoeken voor de Examencommissie kunnen gericht worden tot de ambtelijk secretaris:

Ambtelijk secretaris van de Examencommissie Biologie, Bio-medische wetenschappen of Psychobiologie
Postbus 94214
1090 GE Amsterdam

E-mail: examlaw-science@uva.nl