Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De FNWI is altijd op zoek naar manieren om de diversiteit van onze gemeenschap te stimuleren. Heb je een idee om inclusiviteit te stimuleren of diversiteit te verhogen en wil je dit realiseren? Dien dan je projectvoorstel voor Science4all 2021 in om financiële ondersteuning aan te vragen!

Dien je voorstel in en begin met het maken van een (kleiner) verschil!

De FNWI wil een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht of culturele achtergrond, zich welkom en gewaardeerd voelt. De FNWI zoekt daarnaast naar manieren om de diversiteit van onze gemeenschap te stimuleren. Heb jij een idee om inclusiviteit te stimuleren of diversiteit te verhogen en wil je dit realiseren? Dan heb je tot 5 november om je voorstel in te dienen.

Verras ons!

Je kunt financiële ondersteuning  aanvragen voor verschillende soorten activiteiten, zoals een symposium, culturele of sociale activiteiten, PR-materiaal of een webcampagne, of een project met middelbare scholieren; verras ons! We hechten in het bijzonder waarde aan initiatieven die een duurzame of overdraagbare impact hebben. Dat wil zeggen: projecten die niet alleen relevant zijn voor de betrokken individuen, maar waar de wijdere FNWI-gemeenschap – nu en in de toekomst – baat bij heeft.

Hoe dien je het projectvoorstel in?

Een beknopt voorstel moet bestaan uit:

  • Projectnaam
  • De aanvragers (studenten en/of medewerkers)
  • Projectbeschrijving (niet langer dan één pagina): wat is je doel, welke impact streef je na en hoe wil je dat bereiken?
  • Budgetaanvraag
  • Planning

Het voorgestelde project dient een start- en einddatum te hebben, waarna een kort verslag moet worden gemaakt. Het toegewezen budget is niet bedoeld voor het inhuren van personeel. Het budget per project kan tussen de €500 en €5.000 liggen; het totaal beschikbare budget is €25.000. Stuur je voorstel vóór 5 november naar info-science@uva.nl Een jury, bestaande uit de decaan van onze faculteit, de Diversity Officer en een vertegenwoordiger van de studentenraad, bepaalt welke projecten worden gehonoreerd.

Eerdere ontvangers van de Science4all-financiering

Sinds de start van Science4all zijn er mooie projecten gefinancierd. Bijvoorbeeld een reeks lezingen en workshops over onderwerpen rond Diversity in Science: Why, What & How?, met als doel diversiteit en inclusie in de wetenschap te bevorderen. Een ander evenement Women in Data  Science richtte zich speciaal op vrouwen in Data Science. En het mentorprogramma Inspire2Aspire, waarbij studenten werden verbonden met kansarme leerlingen op scholen in Amsterdam en daarbuiten, hebben studenten als mentoren en rolmodellen voor ‘hun’ leerlingen gefungeerd, waardoor zij ook meer vertrouwd zijn met de universiteit en haar gemeenschap.