Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Politicologie

De politicologie bestudeert de politiek; dat ligt voor de hand. Maar wat is ‘politiek’? De eerste associaties die daarbij opkomen zijn: het politieke spel dat wordt gespeeld in Den Haag (en op de tv), de ‘poppetjes’, de politieke leiders, partijen, of de verkiezingen.

De studie van de politiek omvat echter veel meer. Politiek gaat over wie gelijk krijgt, wie wint. Maar wat daar achter ligt is de vraag wat de overheid zou moeten doen om problemen in de samenleving aan te pakken. Ook daarin zijn politicologen geïnteresseerd: wat doet (en laat) de overheid, is de overheid wel in staat problemen in de samenleving aan te pakken? De politicologie is wat dat betreft misschien wel net zo veel bezig met de samenleving als met ‘de’ politiek.

Ook in heel andere zin beperkt de politicologie zich niet tot ‘Haagse politiek’ of tot politiek in Nederland. Zo wordt er internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar politieke systemen en verschijnselen. Er is belangstelling voor internationale betrekkingen – mondiale ongelijkheden, migratie en de gevolgen daarvan, politiek-economische en sociale globaliseringsprocessen, oorlog en vrede, succes en falen van nieuwe democratieën, Europese integratie, nationalisme, populisme. En dit alles gebeurt vanuit het inzicht dat kennis van de geschiedenis, inclusief die van het denken over politiek (neem Machiavelli!) een onmisbaar element vormt in de studie.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Political Science is de aansluitende master voor deze major. Binnen deze master worden verschillende richtingen aangeboden die aansluiten op de gekozen richting binnen het majorprogramma. Kijk hier voor de verschillende tracks.

Ervaring van een BG student

Koen de Haan (start BG 2011):

Misschien is er geen vak dat zo breed is, maar tegelijkertijd zo specifiek, als de politicologie. Bij vrijwel alles wat we doen komt namelijk politicologie kijken. Politicologie is niet de Tweede Kamer, Geert Wilders en de Europese Unie. Nee; politicologie is de historische analyse van de structuren en processen die daarachter zitten. De opkomst van Geert Wilders kun je bijvoorbeeld al terugvoeren naar de Industriële Revolutie. Deze historische context maakt politicologie zo leuk, want je leert niet zozeer wat er nu gebeurt, maar je leert de wereld om je heen begrijpen. Eigenlijk leert politicologie je om te denken om dat vervolgens in perspectief te plaatsen. Het combineert filosofie, geschiedenis, sociologie etc. en brengt dit naar het niveau van de maatschappij en de actualiteit.

Wat dit wel met zich mee brengt, is veel leeswerk. Omdat zowel historie als theorie de basis vormen van de politicologie, is het een vereiste veel kennis te verwerven om goed te kunnen begrijpen wat er precies gebeurt. Reken er daarom op dat je veel moet lezen en dat je je kennis moet kunnen presenteren door veel te schrijven. Maatschappelijke interesse is hierbij een pré.

Omdat het vak zo breed is, kent het drie studierichtingen of kernmodules. Bij de start van de major dien je één van die drie te kiezen. Oriënteer je dus goed van te voren. Mijn voorkeur is uitgegaan naar de kernmodule ‘politieke theorieën’ (PT). Zoals de naam al zegt, is deze richting meer gericht op theorie en heeft het een filosofisch karakter. De andere richtingen zijn weer meer gericht op beleidsvorming of politiek. 

Omdat politicologie zoveel aspecten van de maatschappij omarmt, is er veel ruimte voor jouw voorkeur. Je kunt onderzoeken en schriftelijke opdrachten voor een groot deel naar eigen interesse invullen. Hiermee geeft je stapsgewijs richting aan je uiteindelijke specialisatie. Het is daarom ook moeilijk voor mij om te zeggen wat voor master ik zou willen doen. Voorlopig ligt mijn interesse in het politiek-filosofische gebied, maar ik heb nog lang niet alles geleerd in de politicologie. De politicologie is een zeer dynamisch vak en daarom vereist het ook zeer dynamische studenten. Wat vast staat, is dat iedereen zijn richting zal vinden binnen de politicologie. Daar is echter wel inzet en een grote hoeveelheid kennis voor nodig. 

Studieplannen