Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Planologie

Bepaal jij straks hoe we de omgeving optimaal inrichten? Planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus. Ruimte is een schaars goed waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. In het (over)volle Nederland zitten we elkaar voortdurend in de weg. Zeker in en rond de steden valt het niet mee om te voldoen aan de wensen en behoeften op het gebied van wonen, werken, recreëren en verkeer.

Als planoloog houd je je vooral bezig met de vraag hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien. Je denkt na over de beste inrichting van een gebied. Voor welke huishoudens moeten er nieuwe woningen worden gebouwd in een achterstandswijk? Moeten we het Groene Hart beschermen? Ten koste van wat, en hoe dan? Veranderingen in de samenleving vragen voortdurend om ruimtelijke aanpassingen.

Als planoloog zorg je ervoor dat ruimtelijke transformaties in goede banen worden geleid. Maar ook over de landsgrenzen heen liggen diverse planologische uitdagingen. Hoe kan het waterbeheer van rivieren effectief worden geregeld? Wat betekent globalisering voor de positie van onze havens en Schiphol? Hoe beïnvloedt Europese regelgeving de mogelijkheden voor wonen en bouwen in Nederland? Of je nu in Nederland wilt gaan werken, of een internationale carrière ambieert, met een opleiding Planologie kun je alle kanten op. De studie biedt je een degelijke basis voor het onderzoeken van sociaalruimtelijke vraagstukken. Je leert hoe je dergelijke problemen via planning en beleid kunt proberen op te lossen. Planologie is zeer divers en heeft raakvlakken met o.a. bestuurskunde, recht en economie.

Een belangrijke kwaliteit van de Amsterdamse opleiding is de mogelijkheid om specialisatievakken te volgen op verschillende deelterreinen zoals bijvoorbeeld Stad en Economie, Stedelijke ontwikkeling en vastgoed, of Ruimte en mobiliteit. Voor afgestudeerde planologen is er een divers werkterrein. Ze kunnen bijvoorbeeld aan de slag als projectontwikkelaar, consultant stedelijke planning, adviseur verkeer en vervoer of bij een dienst ruimtelijke ordening, vastgoedbedrijf, woningcorporatie of milieuorganisatie. Adviesbureaus en overheid zijn grote spelers op de arbeidsmarkt voor planologen.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Urban and Regional Planning is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Ervaring van een BG student

Selwyn Fontijn (start BG 2013):

In de major planologie houd je je vooral bezig met hoe de ruimte in Nederland in de toekomst ingedeeld moet worden. Om dit leren worden verschillende strategieën uit het verleden behandeld waardoor je op verschillende manieren leert kijken naar problemen in de ruimtelijke planning. Hierdoor leer je hoe bepaalde plekken in Nederland (en het buitenland) zich ontwikkeld hebben en wat voor ideeën hierbij ten grondslag lagen.

Met opgedane kennis over theorieën van ruimtelijke planning kan je als je zelf onderzoek gaat doen veel voorbeelden uit de theorie terug zien in de praktijk. Zo doe je in het eerste vak, inleiding in de planologie, onderzoek naar een van de wijken van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Hierbij moet je aan de hand van foto’s laten zien  welke kenmerken van het functionalisme, in de tijd van het AUP de grootste planologische/architectonische stroming, terug te zien zijn in jouw gekozen wijk. Het leuke aan deze opdracht vond ik dat je leert begrijpen hoe men vroeger dacht over de optimale benutting van de ruimte en in hoeverre deze indeling nu nog voldoet aan de wensen van de bewoners.

Hoewel een deel van het onderzoek dat je uit gaat voeren in de major planologie bestaat uit praktijkonderzoek ben je vooral bezig met het lezen van artikelen en het schrijven van papers. Bij het maken van deze papers wordt verwacht dat je naast wetenschappelijke literatuur ook beleidsstukken raadpleegt. In het begin was dat voor mij erg wennen, maar na het schrijven van een paar papers wende dit wel.

Welke master ik wil kiezen weet ik nog niet. Op de UvA zelf zijn er 5 aansluitende masters (Human Geography, Urban and Regional Planning,  International Development Studies(1 of 2 jaar) en Urban Studies). Daarnaast zou ik mogelijk de master Transport, Infrastructure and Logistics in Delft kunnen gaan volgen.

Studieplannen