Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Pedagogische wetenschappen

Bij Pedagogische wetenschappen onderzoek je de verschijnselen en processen die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvoedings- en ontwikkelingsprocessen kunnen op veel manieren benaderd worden. Zo kun je bestuderen wat de ‘normale’ opvoedingssituatie in onze samenleving is, hoe deze is te optimaliseren en hoe deze zich verhoudt tot de opvoeding vroeger of in andere samenlevingen.

Je kunt ook de nadruk leggen op problemen die zich in de opvoeding (kunnen) voordoen: de ‘belemmerende’ opvoedingssituatie. Sommige daarvan leiden bijna dagelijks tot voorpaginanieuws: toenemende jeugdcriminaliteit, voetbalvandalisme en het aantal jongeren dat maatschappelijk niet kan meekomen. Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelings- en veranderingsmogelijkheden van mensen? Lijkt het je leuk om ouders, scholen, pedagogische centra of jeugdpsychiatrische instellingen te adviseren? Ben je gemotiveerd en redelijk doortastend? Dan is Pedagogische wetenschappen voor jou de juiste opleiding.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Pedagogische Wetenschappen is de aansluitende master voor de major Pedagogische wetenschappen klinische route en beleidsroute. Hierbinnen zijn vier trajecten:

Daarnaast is het mogelijk te opteren voor de research master Child Development and Education (2 jaar). Hiervoor geldt een selectie, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De Research Master kent ook een klinische route en een beleidsroute, neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur van Pedagogische wetenschappen. 

Ervaring van een BG student

Yara Groot (start BG 2019):

Ik heb tot het laatste moment getwijfeld over mijn majorkeuze, en heb uiteindelijk toch voor Pedagogische Wetenschappen gekozen. Deze major sprak mij het meeste aan, vanwege de aandacht voor ontwikkeling van kinderen in verschillende contexten, zoals school, familie & gezin en vrienden. Met name ben ik dan ook geïnteresseerd in wat er fout kan gaan in de ontwikkeling, hoe dat het gedrag van kinderen beïnvloedt, en hoe dit te voorkomen/behandelen is. Op dit moment zit ik in de tweede helft van mijn eerste majorjaar en er is inmiddels al gebleken dat ik zeker de goede keuze heb gemaakt.

Ik heb al aardig wat vakken gevolgd, en over elk vak valt wel iets positiefs te vertellen. Tot nu toe vond ik Hersenen & Gedrag en Ontwikkelingspsychologie toch wel de leukste vakken, vanwege de aandacht voor het samenspel tussen biologische en omgevingsinvloeden (hoewel dat in bijna elk vak wel terugkomt). Ook vond ik het vak Professionele Vaardigheden, waarbij je werkt aan gespreksvaardigheden, erg nuttig, omdat je hierbij juist wat meer praktisch bezig bent. Ik kijk nog erg uit naar de vakken Psychopathologie en Diagnostiek.

Qua werkdruk zijn de vakken erg te vergelijken met de vakken van Bèta-gamma. Naast het volgen van de vakken blijft er voor mij nog genoeg tijd over voor andere dingen. Ik kan me voorstellen dat je als eerstejaars Bèta-gamma student bezorgd bent over de gemiste voorkennis, maar bij de major Pedagogische Wetenschappen heb ik daar tot nu toe weinig last van gehad. Hoewel je met een aantal tweedejaars vakken begint, zijn er maar een paar dingen geweest die ik op heb moeten zoeken.

De meeste vakken bestaan, net als bij Bèta-gamma, uit literatuur lezen en hoorcolleges en werkcolleges volgen. Het verschil met Bèta-gamma is wel dat er wat meer aandacht wordt besteed aan academische vaardigheden. Zo wordt er veel nadruk gelegd op het kritisch lezen van wetenschappelijke artikelen en het zelf kunnen schrijven. Dit was wel even wennen, want het was erg anders in vergelijking tot de inhoudelijke discussies tijdens de Bèta-gamma werkgroepen. Het heeft echter ook weer mogelijkheden geboden om contact te leggen met medestudenten bij de vakken waarbij je samen moet werken.

Wat ik terugzie bij mijn mede Bèta-gamma studenten die deze major volgen, is dat iedereen wel zijn eigen weg kiest. Er is veel keuzeruimte binnen de major, waardoor er ook veel mogelijkheden zijn. Zo kun je ervoor kiezen om een dubbele major te doen, een minor te volgen binnen je keuzeruimte of de keuzeruimte in te vullen met vakken die je gewoon erg interessant vindt. Ook kun je ervoor kiezen om een stage te doen of om naar het buitenland te gaan.

Ik zelf ben er nog niet helemaal uit wat ik hierna wil gaan doen, en ik heb dan ook als een echte Bèta-gamma student nog al mijn opties open gehouden. Wel denk ik volgend jaar een stage te gaan volgen, om de kennis die ik tot nu toe heb opgedaan ook echt te kunnen toepassen in de praktijk.

Studieplannen