Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Filosofie

‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is’, schreef K. Schippers in het gedicht De ontdekking. Iemand met een filosofische interesse zal zich na het lezen van dit gedicht afvragen of de werkelijkheid wel gekleurd is, en zo ja, hoe.

Wijsgeren - ofwel filosofen - houden zich, behalve met abstracte kwesties, ook bezig met vragen over het dagelijks leven. Dit dagelijks leven daagt uit tot nadenken over wat eigen is aan het menselijk bestaan. Rationaliteit, lichamelijkheid, of een combinatie van beide? Kunnen we ons mensen voorstellen zonder geschiedenis? Maar de filosofie zou niet zijn wat zij is als zij daarachter niet een nog abstractere, metafysische vraag zag: wat is bestaan, wat is het zijn?

Filosofie is een typisch universitaire studie. De studie is niet zozeer gericht op feitenkennis, maar eerder op het verkrijgen van inzicht. Je leert zelfstandig, analytisch en logisch te denken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. De studie legt veel nadruk op lezen en nadenken, schrijven en discussiëren. Je bestudeert ideeën en theorieën van filosofen en reacties van anderen daarop.

Filosofie is dan ook een studie voor mensen die in staat zijn zich overal over te verwonderen, die niet bang zijn voor abstracte vragen en die het leuk vinden om veel met teksten bezig te zijn.

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Filosofie: Wijsbegeerte is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Ervaring van een BG student

Jorryt de Jong (start BG in 2017):

Waarom zou je een major of minor filosofie binnen Bèta-gamma kiezen? Toen ik in mijn eerste jaar zat, en met die vraag rond liep, was het vooral het verlangen met mijn major een brede set aan vaardigheden te ontwikkelen, die maakte dat ik voor filosofie koos. Voor het doen van filosofie is namelijk een rijk palet aan ‘denkstijlen’ nodig; dat sprak mij erg aan. Voor logische onderdelen is een vorm van denken nodig die wiskundig is, voor politieke filosofie en ethiek is een denkwijze nodig die taliger en associatiever is. Een keuze maken tussen ‘alfa-denken’ en ‘bèta-denken’ wilde ik niet, en dat hoefde dis ook niet, want bij filosofie zou ik wat beide zaken betreft aan mijn trekken komen.

Naast de ontwikkeling van mijn talige vaardigheden (door het vele lees- en schrijfwerk dat je in de major zal verrichten), en de ontwikkeling van mijn abstracte denkvermogen (door met logica bezig te zijn), bracht filosofie me ook dingen waarvan ik niet had gedacht dat ik die uiteindelijk zo zou waarderen. De filosofen die ik heb gelezen zijn als een soort vrienden geworden, die me helpen na te denken over vragen die altijd relevant zullen zijn (‘hoe leef ik een goed leven?’, ‘hoe ziet een ideale maatschappij er uit?’, ‘hoe kom ik tot ware kennis?’). Door filosofie te studeren, heb ik mijzelf in een traditie gestort die oud is (vijfentwintighonderd jaar), en bovenal, erg waardevol is.

Filosofie kan je helpen met een afstand te kijken naar de ideeën en discussies die vandaag de dag dominant zijn, je kunt er zo makkelijker een juist oordeel over vellen. Dit zorgt ook dat je kritischer kunt kijken naar dat wat er in alle afzonderlijke wetenschappelijke disciplines leeft. Het is daarom ook waardevol om filosofie als minor bij een andere major te kiezen. Alleen al de minorvakken theoretische filosofie, praktische filosofie en geschiedenis van de filosofie, geven je genoeg basis om de inhoud van jouw hoofdmajor in een breder perspectief te zien. Je zult je bewuster zijn vanuit welke (zogenaamd) onwrikbare waarheden er in jouw major gedacht wordt, vanuit welk ‘microparadigma’ ze opereert. Ook zul je een beter besef krijgen van de historische ontwikkeling die hebben geleid tot de ideeën die nu in jouw major dominant zijn.

Het kan voor studenten die hun studiekeuze gaan maken beangstigend zijn dat je met de opleiding filosofie niet voor een specifiek werkdomein wordt opgeleid. Toch denk ik dat je- mits het je lukt je met enthousiasme en gedrevenheid op de studie te richten - genoeg baggage zult opdoen om op een plek te komen die bij je past. Het zal alleen iets meer creativiteit kosten; in vergelijking met een leraren- of geneeskunde-opleiding, zul je meer het helft in eigen handen moeten nemen. De filosofie heeft al vijfentwintighonderd jaar bewezen dat haar directe economische waarde niet makkelijk aan te wijzen is, zo heeft ze ook al vijfentwintighonderd jaar bewezen dat ze altijd relevant is geweest; en dat waarschijnlijk altijd zal blijven.

Studieplannen 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012