Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Economics

We nemen allemaal persoonlijke beslissingen, werken in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij andere instellingen en we lezen over de economische teruggang en over fraude bij grote bedrijven. Vaak hebben we over deze economische zaken een eigen mening. Economische en bedrijfskundige theorieën en onderzoek kunnen helpen deze mening beter en systematischer te vormen en te verdiepen. In de bachelor Economie en Bedrijfskunde leer je om te gaan met de verschillende theorieën en instrumenten die zijn ontworpen om de complexiteit van economische en bedrijfskundige vraagstukken te bevatten.

Economie gaat over mensen die individuele keuzes maken over hoe veel scholing ze willen, hoe vroeg of laat ze met pensioen gaan, hoe veel ze consumeren, hoe veel ze sparen en talloze andere typisch ‘economische’ beslissingen. Maar ook over bestuurders van landen of internationale organisaties die beslissingen nemen over handelspolitiek, belastingen, monetaire politiek, internationale kapitaalstromen en arbeidsmarkten.

Bij de studierichting Algemene economie staat het (dis)functioneren van markten en de relatie tussen markt en overheid centraal. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkgelegenheid of het effect van de overheidsuitgaven op de investeringen van bedrijven bestudeert, geldstromen tussen landen analyseert en effecten van prijs- en loonsverhogingen berekent.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Economics is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.
Je kunt ook doorstromen naar de MSc Business Economics, zie voor meer informatie hier

Ervaring van een BG student

Florian van Leeuwen (start Bèta-gamma 2018):

Als iemand me zou vragen om de discipline Economie in één woord te beschrijven dat zou ik zeggen dat dit niet mogelijk is. De economie sterkt zich over interacties tussen mensen en bedrijven (Micro-economie) maar ook gedrag van gehele sectoren en de totale economie (Macro-economie). Hierbinnen zijn er nog meerdere afsplitsingen die zich op een bepaald gebied specialiseren, denk bijvoorbeeld aan het gedrag van mensen of de financiering van overheden. Tijdens de engelstalige major Economie zal je kennis maken met deze verschillende stromingen.

Alhoewel de vakken niet altijd over hetzelfde onderwep gaan zijn er natuurlijk overeenkomsten: toegepaste wiskunde staat centraal. De major Economie is dan ook geschikt voor studenten die niet vies zijn van wat wiskunde en statistiek. Je leert over modellen die de werkelijkheid beschrijven, bijvoorbeeld het prisoner’s dilemma, en hoe acties van verschillende spelers invloed hebben op de uitkomst. Hiermee is het mogelijk om vragen te beantwoorden zoals:

  • Wat waren de oorzaken van de financiële crisis in 2008?
  • Hoe kan een land zijn staatsschuld verkleinen?
  • Hoeveel waarde hechten mensen aan zekerheid?
  • Is het winstgevend voor een bedrijf om geld te lenen voor een investering?

Belangrijk is wel om te weten dat je als Bèta-gamma student niet over alle voorkennis beschikt die verwacht wordt. Ik vond de major in het begin nogal zwaar. Je wordt opeens geconfronteerd met begrippen en formules die je nog nooit hebt gezien, zo krijg je Macroeconomic 2 terwijl je Macroeconomic 1 niet hebt gehad (kijk even naar het studieplan). Dit betekent kortgezegd dat je hard moet werken om op peil te komen met de rest. Het is zeker niet onmogelijk, al gaat dat wel soms zo voelen. De moeite wordt onder andere beloond met een onvoorwaardelijke toelating tot de Master Economie aan de Uva. Deze Master heeft zeven richtingen, waaronder Environmental Economics, Behavioural Economics en International Finance and Trade.

Ik ben nog steeds erg blij dat ik voor de major economie heb gekozen. De werkethiek die bij mij is ontstaan werpt ook in gebieden buiten mijn studie zijn vruchten af. Zo ben ik op de helft van mijn tweede jaar gaan werken bij SEO, een economisch onderzoeksinstituut. Na mijn Bachelor afgerond te hebben wil ik graag een Master in het buitenland volgen. Als je dit ook wil, hou er dan rekening mee dat universiteiten veel waarde hechten aan hoge cijfers (7.5 gemiddeld of hoger) en begin al op tijd - in je tweede jaar - met zoeken naar een geschikt programma. Door de combinatie van een interdisciplinaire Bachelor en een specialisatie in economie zal je een unieke kandidaat zijn. Ik ben zelf aangenomen voor een Master economie aan de Barcelona Graduate School of Economics en wacht nog op antwoord van aanmeldingen bij Bocconi en de London School of Economics.

Studieplannen