Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Culturele antropologie

Waarom doen mensen wat ze doen en denken ze wat ze denken? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Maar ook grootschalige ontwikkelingen zoals globalisering, en politieke instituties als de Europese Unie, sturen mensen.

In de major Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen deze wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau. Je vergelijkt verschillende samenlevingen en culturele fenomenen. Zo bestudeer je bijvoorbeeld hoe mensen in Hong Kong zich verzetten tegen de opkomst van hoogbouw, waarom jongeren in het Midden-Oosten andere computergames spelen dan in de Verenigde Staten of welke rol religie speelt bij Poolse migranten in Nederland. Dit soort onderzoeken leveren nieuwe, spannende en inspirerende kennis op en zetten je aan het denken: is dat wat jij of een ander normaal vindt wel zo normaal?

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Cultural and Social Anthropology is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Ervaring van een BG student

Mirre van Veen (start BG 2010):

Afgaande op het aantal studenten dat voor de major antropologie kiest, lijkt deze richting een beetje het ondergeschoven kindje in de majorgids. Niets is echter minder waar: antropologie is een logische stap voor iedere Bèta-gammastudent die het belangrijk vindt om zich te richten op een discipline die zich bezighoudt met de maatschappij van vandaag, los van vooroordelen, vastgestelde kaders, hokjes en grenzen. Ik koos voor antropologie omdat ik mezelf in de toekomst niet wil beperken tot de ivoren toren van de wetenschap, maar met beide benen in de samenleving wil staan.

Antropologie richt zich op kwalitatief onderzoek en je leert dan ook goed observeren, interviewen, reflecteren en bovenal: schrijven. Deze vorm van onderzoek moet je liggen, dat is wel iets om te overwegen bij je keuze. Naast deze praktische vaardigheden lees je veel. In de laatste fase van de major ben ik tot de conclusie gekomen dat dit lezen me niet slechts concrete kennis heeft bijgebracht, maar vooral een andere (kritische) kijk op de wereld. Veel vanzelfsprekendheden in onze maatschappij zijn niet langer vanzelfsprekend, maar staan ter discussie. Machtsstructuren, ongelijkheden, culturele verschillen, ‘the Self’ en ‘the Other’, grote systemen zoals het kapitalisme, het neoliberalisme: niet is gewoon zoals het is. Ik denk dat deze invalshoek belangrijk is in interdisciplinair onderzoek en merkte bijvoorbeeld in het Bèta-Gammavak ‘Thema 3’ dat mijn major een grote toegevoegde waarde had voor de maatschappelijke relevantie en de transdisciplinariteit van ons eindonderzoek.

Daarnaast is antropologie erg breed. Er is veel keuzeruimte en ik heb vakken gevolgd in international development studies, medische antropologie (op de VU) en voeding. Kijk in de studiegids eens onder het studieschema van antropologie naar het brede aanbod van themamodulen. De vele keuzevakken maken dat je geen vaste groep van medestudenten hebt, zoals in het eerste jaar van Bèta-Gamma. Soms heb ik dat wel gemist. Aan de andere kant: veel vakken zijn populair als keuzevak en ook internationale studenten sluiten regelmatig aan. Daardoor ontstaan er vaak interessante uitwisselingen in de werkgroep, waaraan ieder vanuit zijn eigen achtergrond en discipline bijdraagt.

Na de major kun je de (onderzoeks-)master volgen in Culturele antropologie aan de UvA en door slim je vakken te kiezen kun je de mogelijkheden na je bachelor verder uitbreiden. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de interdisciplinaire onderzoeksmaster Global Health aan de VU.

Studieplannen