Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Opleidingscommissie Bèta-gamma

Wat is de opleidingscommissie (OC)?

Een OC is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau. Een OC wordt ingesteld voor een opleiding of voor een groep van opleidingen en bestaat voor 50% uit studenten en voor 50% uit docenten uit de opleiding.

Wat doet de OC?

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn de taken van de OC als volgt gedefinieerd:

 • Het uitbrengen van advies over de onderwijs- en examenregeling (OER)
 • Het jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de onderwijs- en examenregeling wordt uitgevoerd (dit doet een OC door te kijken naar de onderwijsevaluaties, de studiegids en de studiehandleidingen)
 • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan opleidingsdirecteur of onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding

De opleidingscommissie doet dit door de opleidingsdirecteur of decaan gevraagd en ongevraagd te adviseren over het onderwijsbeleid. Dit doet ze door:

 • Informatie te halen (bv. uit vakevaluaties en via panelgesprekken)
 • Te adviseren over o.a. de OER en gegeven vakken
 • Het advies te onderbouwen met argumenten
 • Het signaleren van knelpunten binnen de opleiding
  • Curriculum (aansluiting vakken, eindtermen)
  • Organisatie (roosters, zalen, computers, etc.)
  • In de gaten houden van de aansluiting van de vooropleiding met het curriculum

Samengevat is de OC het orgaan waar over de kwaliteit van het onderwijs gesproken wordt. De inbreng van zowel studenten als docenten is daarbij van groot belang.

Waarvoor kan ik bij de OC terecht?

Heb je een klacht of opmerking over een specifiek vak, of heb je juist een suggestie die over de opleiding in het algemeen gaat, neem dan contact op met de OC. Zij zullen je suggesties behandelen en hier desgewenst actie op ondernemen.

Hoe bereik ik de OC?

De huidige leden van de OC kun je vinden via onderstaande link. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor klachten of suggesties. Je kunt een van de leden zelf benaderen of een e-mail sturen naar de OC.

Docenten:

 • Njal van Woerden
 • Esther Jansen
 • Simon Stuij

Studenten:

 • Susan van den Nieuwendijk (voorzitter)
 • Hilal Demirel
 • Marit van den Helder

Ambtelijk secretaris:

 • Ilse van Dijk

Contact: ocbg-iis-science@uva.nl

Ik wil graag zelf lid worden van de OC. Kan dat?

Als jij graag wil meepraten over de inrichting en kwaliteit van het onderwijs, dan kun je solliciteren voor een plek in de OC. Nieuwe OC-leden krijgen een cursus aangeboden van de faculteit om hen wegwijs te maken binnen de medezeggenschap en de rol van de OC daarin. Als je meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in lidmaatschap, lees dan verder onder ‘lid worden’.