Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Sociale veiligheid: wegwijzer voor studenten

Sociale veiligheid

We willen dat de UvA voor alle studenten een positief klimaat en een veilige basis biedt voor hun studie. Als je onverhoopt te maken hebt met onveilige situaties of ongewenst gedrag, zijn er verschillende personen en instanties bij wie je terecht kunt. Onderstaand overzicht wijst je de weg.

Afhankelijk van jouw situatie kan het goed zijn als je een ongewenste situatie eerst bespreekt met je docent, opleidingscoördinator of studieadviseur. Als dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dan kun je gebruik maken van de andere opties in dit overzicht. Het kan ook zo zijn dat iemand je hiernaar verwijst. Je melding of klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Buiten de UvA
  • Eigen huisarts of psycholoog
  • Centrum Seksueel Geweld (CSG):
   www.centrumseksueelgeweld.nl of 0800- 0800 – 0188
  • Politie: Als er sprake is van een strafbaar feit kun je dit
   rapporteren bij de politie.
   Bij spoed bel je het alarmnummer 112.
   Als er geen sprake is van spoed bel je 0900 – 8844.
  • Veilig thuis - hulp bij huiselijk geweld www.veiligthuis.nl
   of 0800-2000
  • Jellinek - expert op het gebied van alcohol- en
   drugsgebruik en verslavingszorg www.jellinek.nl of
   088-505 1220
  • 113 - zelfmoordpreventie
   www.113.nl of 0800-0113

Gedragscode en meer informatie over de UvA en sociale veiligheid

De UvA heeft een gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers en studenten van de UvA. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan en wat te doen als er toch sprake is van ongewenst gedrag.

De gedragscode van de UvA vind je hier, en meer informatie over sociale veiligheid vind je op uva.nl/socialeveiligheid.

Zie ook het gehele overzicht van hulp en advies dat Studenten Services biedt.

Zie ook de wegwijzer sociale veiligheid voor medewerkers.

Er is onlangs nieuwe regelgeving vastgesteld voor de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en de klachtenregeling. Deze regelgeving gaat op 1 november 2021 in. Lees meer over de nieuwe regelgeving.