Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Diversiteit

Chief Diversity Officer Anne de Graaf

Sinds november 2017 is Anne de Graaf onze Chief Diversity Officer. Samen met de Diversity Officers binnen de faculteiten geeft zij als spin in het web het diversiteitsbeleid van de UvA vorm en maakt zij zich hard voor gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit binnen de universiteit. De Chief Diversity Officer is aangesteld voor een periode van drie jaar.

Anne de Graaf Chief Diversity Officer UvA

Anne is een bruggenbouwer. Ze ziet haar rol als CDO vooral als een faciliterende: uiteindelijk moet de verandering in de UvA-gemeenschap zelf plaatsvinden. We moeten het gesprek met elkaar aangaan en niet bang zijn om met elkaar in discussie te gaan. Anne assisteert daar graag bij. Met haar ruime ervaring met andere culturen en specialisatie in internationale betrekkingen en gemarginaliseerde groepen (youth, voice and agency in het bijzonder) is zij aangenomen om de UvA te helpen leiden naar meer gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit. Collegevoorzitter Geert ten Dam omschrijft Anne als iemand met een brede visie op diversiteit, een hoog ambitieniveau, bindend vermogen, sensitiviteit en flexibiliteit.

Achtergrond

Anne de Graaf  heeft ruime internationale ervaring. Ze werd geboren in San Francisco en studeerde aan Stanford University.  Ze heeft een PhD in internationale betrekkingen behaald aan de universiteit van St. Andrews, in Schotland.

Anne houdt zich al geruime tijd bezig met vraagstukken rondom oorlog en vrede, uitsluiting en rechtvaardigheid. Voor haar werk bezocht zij alle landen van de sub-Sahara in Afrika, Irak, Libanon, Jordanië, Bosnië en Rusland. Tot voor kort was ze hoofd van de afdeling Academische Kern op het Amsterdam University College van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Daar geeft ze nog steeds colleges op het gebied van mensenrechten en vredesopbouw. Anne schreef ook een groot aantal jeugdboeken en romans voor volwassenen.

mw. dr. A.M. (Anne) de Graaf

Bestuur en Bestuursstaf

Visie

Om van de UvA een plek te maken waar iedereen zich thuis, vertegenwoordigd en gehoord voelt, is een culturele omslag nodig. Zo’n verandering kost tijd en vraagt om een duidelijke visie en een weloverwogen aanpak. Meer daarover lees je onder visie.

Contact

Heb je ideeën of vragen over het diversiteitsbeleid aan de UvA? Laat dan een bericht achter in onze ideeënbus.

diversity@uva.nl

Diversity Team

Chief Diversity Officer Anne de Graaf wordt ondersteund door het CDO-team (Chief Diversity Officer-team). Het team werkt nauw samen om de doelstellingen te behalen.

 • Fatima Kamal - educator
  Fatima Kamal CDO team UvA

  Fatima is geboren in Alkmaar, woont in Amsterdam en is afkomstig uit Marokko. Ze heeft een achtergrond in Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (HvA) en in Algemene Sociale Wetenschappen (UvA). Naast haar studie is Fatima actief geweest in de Opleidingscommissie en als bestuurslid van Amsterdam United. Sinds 2016 is diversiteit een thema waar Fatima zich in verdiept en waarvoor zij zich steeds meer inzet binnen haar studie, haar werk en in haar persoonlijke leven. Sinds april 2018 werkt zij als Educator in het CDO-team. In die rol coördineert ze het mentorprogramma ADP (Academic Diversity Program) dat ernaar streeft een plek te creëren waar de unieke eigenschappen van iedere student tot zijn recht komen. Door aandacht voor de intersectionaliteit tussen gender, cultuur, etniciteit, religie, mentale- en fysieke gezondheid en economische- en sociale achtergronden, hoopt zij het gesprek over diversiteit meer diepgang, begrip en relativering te geven. Vanuit haar eigen leven en ervaringen probeert Fatima als rolmodel en ervaringsdeskundige te fungeren om studenten vanuit diverse achtergronden te helpen om zichzelf te ontplooien. Diversiteit is voor Fatima een gegeven, dat zorgt voor prachtige manieren om te verbinden en te inspireren. 

 • Alfrida (Alfie) Martis - researcher/educator
  Alfrida (Alfie) Martis CDO team UvA

  Alfrida is geboren en getogen op Bonaire. Sinds 2015 is zij lid van verschillende grassroots organisaties die zich bezighouden met democratisering en dekolonisering van het onderwijs, waaronder University of Colour, New Urban Collective en het Diversity Forum (voorheen Contactgroep Diversiteit). Met dit netwerk bestaande uit studenten, activisten en docenten streeft zij naar inclusief en dekoloniaal onderwijs. In haar werk heeft zij, als Afro-Bonairiaanse vrouw, veel baat bij haar 'geleefde' ervaringen met discriminatie, racisme en kolonialisme. Momenteel rondt zij haar master in Mediastudies aan de UvA af. Zij is gespecialiseerd in digital humanities en geïnteresseerd in hoe sociale media gebruikt worden voor het creëren van ‘veilige’ plekken voor support, healing en dekoloniaal onderwijs.

  Alfrida is sinds april 2018 werkzaam in het CDO team. Haar taken als researcher/educator zijn o.a. onderzoek doen naar inclusieve onderwijspraktijken, diversiteitsgeletterdheid en trackingsystemen die gebruikt kunnen worden om diversiteit en inclusiviteit aan de UvA te bevorderen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het organiseren van maandelijkse evenementen, zoals discussieavonden en panelgesprekken.

 • Agathe Cherbit – Langer - educator
  Agathe Cherbit-Langer CDO team UvA

  Agathe Cherbit – Langer is educator bij het Chief Diversity Officer team. Zij focust zich op de verbetering van de sociale veiligheid bij de UvA. In 2016 verhuisde Agathe van  Frankrijk naar Nederland. In 2019 rondde ze haar bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) af aan de UvA, met een specialisatie in Politics. Agathe is oprichter van Stichting Our Bodies Our Voice, waar het Chief Diversity Officer-team een intensieve samenwerking mee is aangegaan. Het doel van Our Bodies Our Voice is het bewustzijn over seksueel geweld te vergroten en door een zogenaamde ‘toestemmingscultuur’ een veiligere omgeving voor studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten te creëren. Dit doen zij onder andere door het geven van workshops.

 • Janissa Jacobs - managementassistent
  Janissa Jacobs CDO team UvA

  Janissa Jacobs is vanaf augustus 2019 de managementassistent van Chief Diversity Officer Anne de Graaf. Haar taken omvatten beleidsadvies, administratieve activiteiten, het faciliteren van workshops en het voorzien van logistieke en planningsondersteuning voor het gehele Chief Diversity Officer Team. Janissa werkte meer dan vijf jaar bij internationaal adviesbureau Spencer Stuart, waar ze ruime ervaring opdeed in de leiderschap adviseurs sector, gespecialiseerd in bedrijfsontwikkeling en strategie. Janissa heeft een master in internationaal bestuur en beleid, publieke sector en spreekt Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

 • Thea van Schoot - senior beleidsadviseur
  Thea van Schoot UvA

  Drs. Thea van Schoot is senior beleidsadviseur in het team van de Chief Diversity Officer (CDO) van de Universteit van Amsterdam. Thea heeft interdisciplinaire Onderwijskunde gestudeerd en is al meer dan 20 jaar werkzaam bij de UvA. Hier heeft zij gewerkt in verschillende functies waarbij de nadruk lag op onderwijsbeleid en op organisatie management. In de afgelopen jaren heeft zij in het bijzonder gewerkt aan de intensieve samenwerking tussen de twee Amsterdamse universiteiten: de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In 2018 is zij lid geworden van het team van de CDO. Binnen dit team is zij de contactpersoon voor de afdeling HR en (co)initiator voor de versterking van de LGBTQI+ gemeenschap bij de UvA. Het doel is dat eenieder zich welkom en veilig voelt bij de UvA.