Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Crisismonitor

Met de Crisismonitor wil de UvA het inzicht vergroten in de impact van de maatregelen die de UvA vanwege de coronacrisis heeft moeten nemen, op het welzijn van studenten en medewerkers.

De monitor bestaat uit herhaalde metingen in de vorm van korte, online vragenlijsten onder alle medewerkers en studenten van de UvA (met uitzondering van medewerkers van het Amsterdam UMC en buitenpromovendi, en met uitzondering van internationale uitwisselingsstudenten).

De vragen in de Crisismonitor hebben betrekking op het algemeen welbevinden, de werk- of studiedruk, de informatievoorziening vanuit de UvA, en faciliteiten om thuis te kunnen werken of te studeren. 

Methodiek

Bij de Crisismonitor krijgen medewerkers en studenten in principe eens per acht weken een korte vragenlijst voorgelegd. Om de vragenlijst kort te kunnen houden wordt een aantal basisgegevens gekoppeld aan de antwoorden. Bij medewerkers gaat het om faculteit/dienst, afdeling en functie (uit SAP HR); bij studenten betreft het faculteit, opleiding en opleidingsfase (uit SIS). Deze koppeling vindt plaats op basis van het e-mailadres van de respondent. 

Toevoeging 10 februari 2021: Bij de afname in februari 2021 zullen bij medewerkers naast de bovengenoemde gegevens ook het type aanstelling (tijdelijk of vast), leeftijdscategorie (in groepen van 10 jaar) en aantal jaren in huidige functie (0-1 jaar, 1-2 jaar, >2 jaar) worden gekoppeld.

Privacy

De privacy van medewerkers en studenten wordt op de volgende manieren beschermd. Na de koppeling van de bovenstaande basisgegevens worden onmiddellijk de e-mailadressen uit het databestand verwijderd. De antwoorden van de respondenten worden uitsluitend gebruikt in rapportages van de Crisismonitor. De resultaten zullen niet herleidbaar zijn naar individuele medewerkers en studenten; er wordt uitsluitend gerapporteerd over groepen van minimaal 10 respondenten. Onder geen voorwaarde wordt informatie op individueel niveau verstrekt binnen de UvA of aan derden. Daarnaast wordt op de databestanden encryptie toegepast en worden deze bestanden achter wachtwoorden opgeslagen die alleen aan de uitvoerende onderzoekers bekend zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Bestuurlijke Informatie, onderdeel van de Bestuursstaf van de UvA.

Uitkomsten

Met de uitkomsten worden rapportages gemaakt voor de centrale organisatie en de faculteiten/staf & diensten. Daarnaast wordt er over de uitkomsten bericht in de nieuwsbrieven voor medewerkers en studenten en op het UvAweb.