Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie: het zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag. Krijg jij daarmee te maken op de werkvloer, stap er dan mee naar de vertrouwenspersoon. Mirjam Koelewijn, zelf al ruim 5 jaar actief als vertrouwenspersoon, vertelt waarom dat zo belangrijk is.

Elke faculteit heeft meerdere vertrouwenspersonen. Medewerkers en studenten kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van hun keuze, of deze nu binnen of buiten de eigen faculteit werkzaam is.

portretfoto Mirjam Koelewijn
Mirjam Koelewijn: 'Als je een melding doet bij de vertrouwenspersoon, bepaal je altijd zelf of je verdere stappen wilt ondernemen'

Mirjam Koelewijn is een van de vertrouwenspersonen bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ze werkt als ambtelijk secretaris van de Examencommissie en de Opleidingscommissie van Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

Waarom zou je naar de vertrouwenspersoon stappen als je te maken hebt met ongewenst gedrag?
‘Het kan alleen al heel prettig zijn om je verhaal te doen – hoe langer je er mee blijft rondlopen, hoe groter het probleem soms dreigt te worden. Bij de vertrouwenspersoon kan dat – het is heel laagdrempelig én heel veilig – we hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. En we kunnen je ook helpen als je vervolgstappen wilt ondernemen, zoals het bespreekbaar maken van het probleem of het indienen van een formele klacht.’

En wat als je denkt: ‘maar ik weet helemaal nog niet of ik meteen wel stappen wil ondernemen tegen die bewuste persoon’?
‘Dat hoeft ook niet. Wij zijn echt de eerste opvang. Voor sommige mensen is een of twee keer praten al voldoende, en in bepaalde gevallen kunnen we je doorverwijzen of je helpen een klacht in te dienen. Als je een melding doet bij de vertrouwenspersoon, bepaal je altijd zelf of je verdere stappen wilt ondernemen. Als je dat inderdaad wilt, kunnen wij je daarbij begeleiden en adviseren. Jij hebt altijd zelf de regie en de vertrouwenspersoon staat aan jouw kant en steunt je in jouw proces.’

Als vertrouwenspersoon krijg je af en toe best pittige verhalen voor je kiezen. Hoe worden jullie daarop voorbereid?
‘Je krijgt eerst een korte intensieve opleiding en daarnaast heb je als vertrouwenspersoon twee keer per jaar intervisie met andere vertrouwenspersonen op de universiteit, onder supervisie van de opleider. Verder volgen we workshops of cursussen in het kader van nascholing. Mocht je als vertrouwenspersoon tegen dingen aanlopen die je lastig vindt, dan kun je dit altijd bespreken met een collega-vertrouwenspersoon of met de vaste opleider van het team vertrouwenspersonen – uiteraard gebeurt dat alleen met toestemming van de melder en uiteraard wordt de casus altijd geanonimiseerd.’

De afgelopen tijd zijn er best wat zaken in het nieuws geweest over ongewenst gedrag bij universiteiten, ook bij de UvA. Is ongewenst gedrag typisch iets voor de academische wereld?
‘Ongewenst gedrag kan zich in allerlei organisaties voordoen. Bij een universiteit is veel sprake van afhankelijkheidsrelaties, denk bijvoorbeeld aan PhD-student-begeleider of aan student-docent. Daarnaast is het werkklimaat voor onderzoekers competitief, en ook dat kan soms leiden tot spanningsvolle situaties met bijvoorbeeld pestgedrag of intimidatie. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld ook bij academische ziekenhuizen. In andere sectoren, denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer, kunnen medewerkers bijvoorbeeld weer veel meer te maken hebben met agressie en geweld. Helaas blijkt dat alle soorten ongewenst gedrag kunnen voorkomen op de UvA. Overigens neemt de UvA dit gegeven zeker niet voor lief, integendeel. De UvA wil een plek zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. We hebben niet voor niets een Gedragscode waarin heel duidelijk staat beschreven hoe we met elkaar om moeten gaan en wat je kunt doen als er sprake is van ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen voelen zich ook echt gesteund en serieus genomen door de organisatie.’