Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

We nodigen studenten en onderzoekers uit een projectvoorstel in te dienen dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en dat aansluit bij het gedachtegoed van Isaac Roet: een eerlijke, veilige en duurzame wereld. In deze eerste ronde kun je checken of jouw idee in aanmerking zou komen. Deadline: 31 maart.

plaatje van een wereldbol

De Isaac Roet Prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker van de Faculteit Maatschappij & Gedrag die met haar/zijn projectplan de overtuigingen van Isaac Roet uitdraagt. Dit zijn het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, veilige en duurzame wereld. Het gaat hierbij om de gelijke verdeling van en toegang tot middelen en kansen in onze samenlevingen. Projecten die wetenschappelijk kennis bruikbaar maken voor de samenleving en hieraan bijdragen, komen in aanmerking voor de prijs.

Over Isaac Roet en het fonds

Isaac Roet was alumnus van de Gemeente Universiteit (later de UvA), registeraccountant en uitvinder. Op 3 juni 1927 liet hij in zijn testament vastleggen, dat één vijfde deel van zijn nalatenschap moest worden gebruikt voor een prijsvraag ‘ter bevordering van de wereldvrede en voor meer efficiënte distributie’. Isaac werd op 11 februari 1944 in Auschwitz vermoord. Het testament van Isaac trad na de oorlog in werking en de gemeente Amsterdam ontving een bedrag van 10.000 gulden met de voorwaarde dat de universiteit dit voor de prijs zou bestemmen. Later is het nalatenschap overgedragen aan het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) en kreeg het de vorm van een apart fonds: het Isaac Roet Fonds. De eerste keer dat de Isaac Roetprijs werd uitgereikt was in 1989, in het Vredespaleis in Den Haag.

Het AUF streeft er samen met de Faculteit Maatschappij & Gedrag naar om ieder jaar de Isaac Roet prijs toe te kennen aan een bijzonder project dat bijdraagt aan een betere wereld.

De Prijsvraag en voorwaarden

Studenten en onderzoekers kunnen deelnemen aan de prijsvraag. Voor een succesvolle deelname is een goed doordacht projectplan noodzakelijk. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet aansluiten bij de doelstelling van het Isaac Roet Fonds: het bevorderen van een eerlijke, veilige en duurzame wereld door een gelijke verdeling van en toegang tot middelen en kansen in onze samenlevingen.
  • Het project moet toepasbare kennis, activiteiten, producten opleveren voor de samenleving. Voorstellen voor alleen onderzoeksactiviteiten komen niet in aanmerking. Het gaat nadrukkelijk om op de praktijk gericht activiteiten en middelen. Dat kunnen bijvoorbeeld activiteiten op scholen zijn om leerlingen met achterstand te helpen, of om diversiteit te bevorderen. Of activiteiten of middelen voor buurten om de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. Onderaan vind je een paar voorbeelden van eerdere winnaars. Het kan dus van alles zijn, in Nederland en daarbuiten, als het maar gericht is op het gedachtengoed van Isaac Roet en om een vertaling van kennis naar de praktijk gaat.
  • Het moet goed bij de doelgroep van het project aansluiten zodat deze ook daadwerkelijk baat heeft bij het project.
  • Het project kan niet uit regulier onderzoeksgeld worden bekostigd.
  • Het projectplan bevat een sterke motivatie en financiële onderbouwing.
  • Het project moet inhoudelijk en uitvoerbaar zijn.

Winnaars zullen worden gevraagd om een terugkoppeling te geven na afronding van hun project. Het project en de resultaten zullen via de FMG communicatiekanalen worden gedeeld.

Jury

Een onafhankelijke jury zal de ingestuurde projecten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en aansluiting bij het gedachtegoed van Isaac Roet.

Bedrag

De winnaar van de Isaac Roet prijs ontvangt een bedrag van 5.000 euro voor het ingediende project. Dit bedrag kan ook worden gebruikt voor de opstart van een project, mits er andere middelen beschikbaar zullen zijn om dit project vervolgens af te ronden.

Indienen

  • Heb je een leuk idee voor een project? Toets of deze aan de criteria voldoet door kort (in ongeveer 200 woorden) weer te geven waar het omgaat. Deadline: 30 maart 2021
  • Als jouw idee in aanmerking komt, nodigen we je uit deze in te dienen middels een kort projectvoorstel. Deadline: 1 september 2021
  • De prijswinnaar zal in de eerste week van oktober bekend worden gemaakt. We hopen dat we in de prijs tijdens een live event kunnen uitreiken.
  • Graag je aanvraag Engelstalig indienen.

Contact

Voor vragen over de prijs kun je contact opnemen met Karen Kraal: k.kraal@uva.nl, 525 3659

Eerdere winnaars

logo wakulimarket

Helping East African farmers (Wakulimarket)

Wakulimarket is a social project enabling East African farmers to directly access international markets to sell their products (direct trade). Wakulimarket works with farmer cooperatives to help them reach their full potential and develop into long term sustainable businesses that can invest in means of production and the community. Wakulimarket circumvents auctions and local traders or other exporters and helps farmer cooperatives to find buyers for their coffee by connecting them to customers and retailers in Europe, organising the coffee testing (cupping) and transportation in Tanzania.

jongeren in favela in Rio

Empowering young people in the favelas in Rio de Janeiro (BeLief)

To foster world peace through a better distribution of world resources, BeLief will distribute one of the most valuable resource to the young people in the favelas in Rio de Janeiro: knowledge. With this knowledge, they will have the power to overcome their financial difficulties and increasing their chances of having a better life. The project launches a platform that has inspirational videos, educational videos from recognized institutions and universities, videos from volunteers/Youtubers teaching different skills, job opportunities for young people (sponsored by the companies that offer the vacancies), available study scholarships, a message option to talk with people involved in the project, links for other social projects that might be helpful for them.

luchtfoto van chisinau

Restoring the capital of Moldova (Chisinau)

A vibrant capital is a crucial start to restoring a population’s sense of pride for the country at wide and reinstate the belief in the ability to reset the country’s engine for development. Restoring the capital of Moldova (Chisinau) will help alleviate the forces by which all educated population is abandoning Moldova in search of a better life abroad, leaving Moldova to be a country of seniors and disinterested citizens. This project sets up a pioneering educational/ tactical urbanist program with the goal to give young people and communities, headed by educational institutions, a proactive role in restoring the city, block by block. Through artistic creative solutions it will bring back colour to courtyards, parks and squares.

Drs. K. (Karen) Kraal

Vragen? Neem contact op met Karen Kraal