Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vrijstelling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De regels omtrent vrijstellingen kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling.

In sommige gevallen is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen voor een vak van je bachelor- of masteropleiding* op grond van een eerder behaald vak buiten de UvA dat vergelijkbaar is in omvang en inhoud. Het is aan te raden om eerst advies in te winnen bij de studieadviseur.

De Examencommissie geeft vooraf geen indicaties van vrijstellingen, maar je ontvangt binnen 20 werkdagen de uitslag van je vrijstellingsverzoek. De Examencommissie kan je verzoek pas in behandeling nemen als je dossier volledig is aangeleverd.

NB. Je kunt pas een verzoek tot vrijstelling indienen als je ingeschreven bent als rechtenstudent aan de UvA.

* Volg je een schakelprogramma? Stuur dan je verzoek per e-mail naar de Examencommissie (examencommissie-fdr@uva.nl).

Studenten bankje REC
 • Geen vrijstelling voor scripties

  De scriptie wordt beschouwd als de afronding van de academische opleiding en heeft het karakter van een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Het is niet mogelijk een vrijstelling te verkrijgen voor de master- of bachelorscriptie, ook niet op basis van gelijkwaardige prestaties bij andere (rechten)opleidingen.

 • Voorwaarden vrijstelling voor bachelorvakken

  Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling is dat het vak op grond waarvan de vrijstelling wordt verleend bij het aanvragen van het bachelordiploma niet langer dan 10 jaar geleden is behaald.

  Indien je vrijstelling aanvraagt voor de gehele of een deel van de vrije keuzeruimte op basis van een voltooide universitaire opleiding is de geldigheidsduur van 10 jaar niet van toepassing.

 • Voorwaarden vrijstelling voor mastervakken

  Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vrijstelling van een verplicht vak is dat het vak op grond waarvan de vrijstelling wordt verleend bij het aanvragen van het masterdiploma niet langer dan 5 jaar geleden is behaald.

  Een vrijstelling voor een (gebonden) keuzevak van een masteropleiding op grond van een elders behaald vak kan niet worden verleend indien in de master een alternatief keuzevak kan worden gekozen. Ook kan er geen vrijstelling worden verleend voor een mastervak op grond van een bachelorvak. Als een eerder behaald bachelorvak te veel overeenkomt met een mastervak dien je in overleg met de Examencommissie een ander mastervak te volgen.

Hoe dien ik een verzoek in?

 • Bachelor - Aanvragen vrijstelling keuzevak

  Volg onderstaande stappen om je verzoek tot vrijstelling in te dienen.

  • Navigeer in SIS naar ‘mijn studieplan’ onder ‘Mijn studiegegevens’  en klik op 'Vrije keuzeruimte' in jaar 3;
  • Klik op het vak 'Vrije keuzeruimte';
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘1 Vrijstelling’;
  • Geef een omschrijving van jouw verzoek;
  • Geef in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van het eerder behaalde vak, of voeg een document met de vakbeschrijving toe, van het jaar waarin het vak behaald is;
  • Klik op ‘Indienen’;
  • Zorg voor een gewaarmerkte cijferlijst van de eerder behaalde vakken. Tijdens de huidige situatie, waarin veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dient de gewaarmerkte cijferlijst digitaal te worden aangeleverd. Zorg ervoor dat de gewaarmerkte cijferlijst rechtstreeks door de andere universiteit wordt opgestuurd naar: examencommissie-fdr@uva.nl.
 • Bachelor - Aanvragen vrijstelling 30 EC of deel vrije keuzeruimte

  Volg onderstaande stappen om je verzoek tot vrijstelling in te dienen.

  • Navigeer in SIS naar ‘mijn studieplan’ onder ‘Mijn studiegegevens’  en klik op 'Vrije keuzeruimte' in jaar 3;
  • Klik op het vak 'Vrijstelling keuzeruimte';
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘1 Vrijstelling’;
  • Geef in de ‘Toelichting’ de naam aan van de voltooide universitaire opleiding of propedeuse op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt;
  • Klik op ‘Indienen’;
  • Zorg voor een gewaarmerkte kopie van het diploma van de voltooide universitaire opleiding of propedeuse. Tijdens de huidige situatie, waarin veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dient de gewaarmerkte kopie digitaal te worden aangeleverd. Zorg ervoor dat de gewaarmerkte kopie rechtstreeks door de andere universiteit wordt opgestuurd naar: examencommissie-fdr@uva.nl.
 • Bachelor en master - Aanvragen vrijstelling verplicht vak

  Volg onderstaande stappen om je verzoek tot vrijstelling in te dienen.

  • Navigeer in SIS naar ‘mijn studieplan’ onder ‘Mijn studiegegevens’ en klik op het vak waarvoor je een vrijstelling wilt aanvragen;
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘1 Vrijstelling’;
  • Geef een omschrijving van jouw verzoek;
  • Geef in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van het eerder behaalde vak, of voeg een document met de vakbeschrijving toe, van het jaar waarin het vak behaald is;
  • Klik op ‘Indienen’;
  • Zorg voor een gewaarmerkte cijferlijst van de eerder behaalde vakken. Tijdens de huidige situatie, waarin veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dient de gewaarmerkte cijferlijst digitaal te worden aangeleverd. Zorg ervoor dat de gewaarmerkte cijferlijst rechtstreeks door de andere universiteit wordt opgestuurd naar: examencommissie-fdr@uva.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.