Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Veelgestelde vragen over de start van het studiejaar

Voor Bachelor studenten Communicatiewetenschap in studiejaar 2020-2021

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor het onderwijs, en dus ook voor jou als student. Op deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen die relevant zijn voor studenten die in september de Bacheloropleiding Communicatiewetenschap volgen.

Algemene vragen

 • Gaat het onderwijs gewoon door in het nieuwe studiejaar?

  Ja, het academische jaar zal van start gaan in September 2020. Allereerst willen we benadrukken dat we ervoor zorgen dat iedereen die toegelaten is tot de opleiding en op tijd het aanmeldproces voltooid heeft, in september met de studie kan beginnen.

  Vanwege het zeer beperkte aantal studenten dat is toegestaan om per uur het gebouw te betreden, hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om prioriteit te geven aan eerstejaars studenten aan wie we 2 uur per week campusonderwijs zullen bieden, gecombineerd met online lessen. Aangezien het studeren op academisch niveau voor eerstejaars helemaal nieuw is, denken we dat het voor hen het belangrijkst is om face-to-face contact te hebben met de docenten. Ook willen we hen de mogelijkheid geven om naar de campus te komen, omdat het voor hen nog belangrijker is om een (nieuw) netwerk met andere studenten aan te leggen, dan voor ouderejaars studenten.

  Tot onze grote spijt, zal het tweede -en derdejaars onderwijs in het eerste semester van het academisch jaar 2020-2021 online plaatsvinden.

  Het Afstudeerproject zal wel gedeeltelijk op de campus plaatsvinden. 

  We hopen dat we terug kunnen keren naar campusonderwijs in het tweede semester, maar dit is afhankelijk van de manier waarop de corona situatie verloopt.

  Als het aan ons ligt, zouden we campusonderwijs aanbieden aan al onze studenten, maar door de restricties vanuit de overheid en de 1,5-meter samenleving, is dit nog niet mogelijk, aangezien (1) de overheid het niet toestaat om grote groepen studenten gebruik te laten maken van het openbaar vervoer en zeker niet tijdens de spits, (2) het aantal studenten dat kan worden toegelaten in het gebouw beperkt is per ruimte en (3) het aantal mensen dat  toegestaan is het gebouw te betreden en te verlaten per uur zelfs nog beperkter is.

  We kunnen ons voorstellen dat het online-studeren niet jullie voorkeur heeft. We doen ons uiterste best om de juiste balans te vinden in deze situatie, waarbij we onze docenten ondersteuning bieden om de kwaliteit van het online-onderwijs te blijven verbeteren. 

 • Kan ik beginnen met mijn bachelor Communicatiewetenschap als ik mijn hbo-propedeuse nog niet heb gehaald?

  Normaal gesproken kun je pas beginnen met een universitaire bachelor als je je hbo-propedeusediploma hebt gehaald. Een aantal studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun propedeuse daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten, met een beperkte studievertraging, toegelaten kunnen worden tot de bachelor. Je komt in aanmerking voor toelating tot de bachelor als je minder dan 6 EC van je hbo-propedeuse moet halen. De regeling geldt alleen als je studievertraging hebt opgelopen bij de vakken uit je hbo-propedeuse in het tweede semester van het academische jaar 2019-2020 en je vertraging corona-gerelateerd is. De ontbrekende 6 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald.

  Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan je universitaire bachelor wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in colleges en tentamens. Wil je wel gebruikmaken van deze regeling, dan dien je je zowel aan de UvA in te schrijven als bij de hbo-instelling waar je je hbo-propedeuse afrondt. Je betaalt maar één keer collegegeld.

  Je aanmelding bij de UvA-bacheloropleiding moest uiterlijk 1 juni 2020 binnen zijn. Houd er rekening mee dat je een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling moet opvragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is en dat je de vertraging in het tweede semester van 2019-2020 hebt opgelopen.

  Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen via https://uva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/uvaverzoektottoelating.

 • Kan ik beginnen met mijn master Communicatiewetenschap als ik mijn bachelor nog niet heb afgerond?

  Normaal kun je pas beginnen met een masteropleiding aan de UvA als je je bachelor volledig hebt afgerond. Een aantal studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun bachelor daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de master. Als je studievertraging hebt opgelopen door de corona-situatie en deze studievertraging is minder dan 15 EC, dan kun je in aanmerking komen om toch te beginnen met de master. De ontbrekende 15 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald. Hiervoor kun je contact opnemen met de studieadviseurs van de Graduate School of Communication: graduateschoolofcommunication@uva.nl.

 • Moet ik in september naar Amsterdam komen?

  We nodigen je uit om naar de campus te komen. Als je besluit om het eerste semester thuis te blijven en niet te willen/kunnen reizen naar Amsterdam, begrijpen we dat en zal voor jou al het onderwijs online beschikbaar worden gemaakt. We hopen je voor het tweede semester te mogen verwelkomen in Amsterdam. Als je besluit om voor het begin van het semester naar Amsterdam te komen, realiseer je dan dat er beperkte evenementen zowel als studieplekken zullen zijn op de UvA-campus. Hou ook rekening met het binnenlands reisadvies van de overheid.

 • Is er mogelijkheid om op uitwisseling te gaan in september?

  Alle UvA-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2021 worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten in programma’s als Global Exchange en Erasmus+, inclusief stageprogramma’s. We verwachten dat de uitwisselingsprogramma’s in het tweede semester weer gewoon doorgang kunnen vinden.

 • Kan ik een stage doen in september?

  Stage doen in Nederland kan, mits de bedrijven hiervoor open staan. Zoals het er nu uitziet gaan de bedrijven langzaam weer op zoek naar stagiaires, en kijken ze hoe ze het werkend kunnen maken om op kantoor de maatregelen te laten gelden.  Wat ons betreft mag je de stage ook vanuit huis doen, als het stagebedrijf hiermee akkoord gaat.  

Vragen over toelating en aanmelding

 • Ben ik verplicht om me in te schrijven na het accepteren van het aanbod?

  Nee, het accepteren van het aanbod verplicht je niet tot inschrijving en het betalen van collegegeld. Je kunt je inschrijving alsnog annuleren voor de start van het studiejaar.

  Echter, het is wel nodig dat je het aanbod accepteert zodat wij de noodzakelijke stappen voor de afronding van je inschrijving kunnen zetten. Als je het aanbod niet accepteert, kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat je je niet op tijd kunt aanmelden voor vakken. We raden je dan ook aan om het aanbod zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de gestelde tijd in het toelatingsbesluit, te accepteren. Als je daarna alsnog wilt afzien van je inschrijving, neem dan contact op via de Digitale Student Service Desk.

  Als de coronamaatregelen in Nederland het niet toestaan dat in september onderwijs op locatie mogelijk is, dan is de faculteit van plan om het onderwijs en de toetsing online aan te blijven bieden zo lang als dat nodig is. Op die manier kun je starten met je opleiding aan de UvA, en is het onderwijs ook toegankelijk voor buitenlandse studenten die niet op tijd in Amsterdam kunnen reizen.

 • Kan ik het aanbod ook uitstellen?

  Ja dat kan, maar voor de Bachelor opleiding Communicatiewetenschap geldt dat je dan wel opnieuw door de aanmeldprocedure heen moet.

Na een periode waarin studenten en medewerkers elkaar niet konden treffen op de campussen, starten we de komende tijd langzaam verschillende activiteiten weer op - stap voor stap en op kleine schaal. Thuiswerken en thuis studeren blijven voorlopig wel de norm. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet volgen. We houden iedereen up-to-date via deze website, de UvA-nieuwsbrieven voor studenten en medewerkers, en via Canvas. Staat je vraag er (nog) niet tussen? Kijk dan ook op de algemene pagina van de UvA met veelgestelde vragen over inschrijving en toelating