Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Met deze informatie willen we je graag op de hoogte stellen over het laatste nieuws wat betreft je studie Communicatiewetenschap in september. Maar eerst willen we even terugblikken. Het is lastig voor te stellen dat het alweer meer dan twee maanden geleden is dat jullie begonnen met het thuis studeren. De eerste weken werden gekenmerkt door snelle en soms stressvolle aanpassing aan een nieuwe en onbekende situatie. Deze laatste weken is het thuis studeren een nieuwe normaal geworden, of we dit nou leuk vinden of niet. Ook al lijkt het erop dat de meeste van jullie gewend zijn geraakt aan de nieuwe situatie, kunnen we ons ook goed voorstellen dat er andere moeilijkheden ontstaan. Of het nu gaat om het blijven concentreren tijdens een zoom-college, het doen van groepsopdrachten met mensen uit verschillende tijdzones, of het missen van je vrienden en klasgenoten; we doen dit samen, dus twijfel niet om dit met elkaar of met ons te bespreken als je hier behoefte aan hebt.

Onderwijs in September

Tot onze grote spijt, zal het tweede -en derdejaars onderwijs ook in het eerste semester van het academisch jaar 2020-2021 online plaatsvinden. We hopen dat we terug kunnen keren naar campusonderwijs in het tweede semester, maar dit is afhankelijk van de manier waarop de corona situatie verloopt.

Als het aan ons ligt, zouden we campusonderwijs aanbieden aan al onze studenten, maar door de restricties vanuit de overheid en de 1,5-meter samenleving, is dit nog niet mogelijk, aangezien (1) de overheid het niet toestaat om grote groepen studenten gebruik te laten maken van het openbaar vervoer en zeker niet tijdens de spits, (2) het aantal studenten dat kan worden toegelaten in het gebouw beperkt is per ruimte en (3) het aantal mensen dat  toegestaan is het gebouw te betreden en te verlaten per uur zelfs nog beperkter is.

Vanwege het zeer beperkte aantal studenten dat is toegestaan om per uur het gebouw te betreden, hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om prioriteit te geven aan eerstejaars studenten aan wie we 2 uur per week campusonderwijs zullen bieden, gecombineerd met online lessen. Aangezien het studeren op academisch niveau voor eerstejaars helemaal nieuw is, denken we dat het voor hen het belangrijkst is om face-to-face contact te hebben met de docenten. Ook willen we hen de mogelijkheid geven om naar de campus te komen, omdat het voor hen nog belangrijker is om een (nieuw) netwerk met andere studenten aan te leggen, dan voor ouderejaars studenten.

We kunnen ons voorstellen dat het online-studeren niet jullie voorkeur heeft. We doen ons uiterste best om de juiste balans te vinden in deze situatie, waarbij we onze docenten ondersteuning bieden om de kwaliteit van het online-onderwijs te blijven verbeteren. Wij hopen daarbij op jullie begrip.

Het kiezen van een stage in september

We hebben vragen ontvangen over of het mogelijk is om een stage te doen in een ander land dan Nederland. Helaas is dit op dit moment niet toegestaan. Dit geldt ook voor internationale studenten die graag een stage willen doen in hun thuisland. De UvA heeft juridische verantwoordelijkheden omtrent stages voor al haar studenten, deze worden niet gedekt door ons verzekeringsbedrijf voor stages in landen die gemarkeerd zijn als oranje of rood door de het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit geldt ook voor landen waar interne reisrestricties gelden. Op dit moment geldt dit voor alle landen, met uitzondering van een klein aantal landen die naar code geel gaan op 15 juni. Wanneer het reisadvies verandert, zal de mogelijkheid om een stage te doen in een ander land zich weer voordoen. Mocht je een stage in een ander land willen doen in september, vermeld dit dan duidelijk in je stagevoorstel.

Volgende week vindt de vakaanmelding plaats. We kunnen ons voorstellen dat het lastiger dan normaal is om een stage te vinden voor het eerste semester. Als je ook nog andere vakken moet volgen om je bachelor af te kunnen ronden, dan zou je ook kunnen overwegen om eerst je keuzeruimte te vullen of een afstudeerproject te volgen (mits je aan de ingangseis voldoet). 

Als je vragen hebt over je studieplanning, kun je contact opnemen met de studieadviseurs

Neem contact op met de studieadviseurs


De herkansingen in juni/juli zullen nog steeds online plaatsvinden, zoals genoemd in het rooster. De coördinator van het vak zal jullie op de hoogte stellen van de details via Canvas.

Herkansingen in juni/juli

Wij zijn zeer onder de indruk van de manier waarop iedereen zijn of haar uiterste best doet om te kunnen blijven studeren in deze rare tijd. We vinden deze situatie net zo vervelend als jullie en we hopen van harte dat we zo snel mogelijk weer campusonderwijs kunnen aanbieden in de nabije toekomst. We zien er naar uit jullie zo snel mogelijk weer te kunnen verwelkomen op de campus.

Vriendelijke groeten,

Namens het College of Communication,

Prof Bas van den Putte

Directeur