Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wij zijn op zoek naar studenten Communicatiewetenschap die graag lid wil worden van de opleidingscommissie van Communicatiewetenschap.

Wat is de OC?

De uitvoering van het onderwijs is in handen van twee instituten, het College of Communication (CC), dat de Bachelor-opleiding verzorgt, en de Graduate School of Communication (GSC), dat de Master-opleidingen aanbiedt. De opleidingsdirecteuren, verbonden aan de instituten zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijs en geven leiding aan de planning en uitvoering ervan.

Het spreekt vanzelf dat de belangrijkste betrokkenen bij het onderwijs, studenten en docenten medezeggenschap hebben. Deze is geregeld in de wet op het wetenschappelijk onderwijs: elke opleiding moet een Opleidingscommissie hebben. De OC biedt een forum waar studenten en docenten elkaar treffen om te overleggen over de inhoud en vorm van het onderwijs. De OC is ook sparring partner, die van binnenuit de uitvoerende instituten voorziet van feedback over het functioneren van programma's, cursussen, reglementen en faciliteiten.

De commissie bestaat uit evenveel studenten als docenten en vergadert maandelijks (uitgezonderd in juli en augustus). De voertaal van de commissie is Engels

Wat vragen wij van je?

  • Motivatie om kritisch naar de opleiding te kijken
  • Tijdsinvestering van ongeveer 10 uur per maand
  • Aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan de vergaderingen (derde dinsdag van de maand 15.00-17.00)

Wat krijg je ervoor terug?

  • De mogelijkheid om een beurs aan te vragen uit het profileringsfonds van de UvA(3 x €275; https://student.uva.nl/content/az/beurzen/financiele-steun-van-de-uva/bestuursbeurs/bestuursbeurs.html
  • De mogelijkheid om aan cursussen deel te nemen
  • Een mooie aanvulling op je CV

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail met je motivatie (bij voorkeur in het Engels) en CV naar één van de zittende studentleden Carolina Buhck(carolinabuhck@gmx.de).