Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Ben jij al bekend met de Opleidingscommissie? De redactie van CommPulse interviewde deze week studentleden Stefan en Fiona. Ze vergaderen maandelijks met een aantal studenten en docenten over de kwaliteit van het onderwijs.

CommPulse

Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Fiona Wolzak, 21 jaar, tweedejaars student van de bachelor Communicatiewetenschap en volg het excellentieprogramma. Ik doe dit met veel plezier omdat ik het leuk vind dat we wat dieper op de stof ingaan. Ook ben ik sinds september 2012 studentlid van de Opleidingscommissie.

 

Ik ben Stefan de Waal en 25 jaar. Ik heb bijna het eerste jaar van de Research Master afgerond. Ik ben aan deze master begonnen omdat ik op zoek was naar wat meer uitdaging in mijn studie en vond dat de normale masters dat niet boden voor mij. Tevens vind ik het leuk aan de Research Master dat je erg vrij bent in de keuze van je vakken. Ook ik ben sinds september 2012 studentlid van de Opleidingscommissie.

 

Wat doet de Opleidingscommissie?

Fiona: “De Opleidingscommissie waarborgt de kwaliteit van het onderwijs en praat over het beleid van Communicatiewetenschap. De Opleidingscommissie geeft ook advies over dit beleid.”

 

Stefan: “Het is een orgaan dat de verbindende schakel is tussen studenten en de opleiding.”

 

Jullie zitten er in als studenten, wie zitten er nog meer in?

Fiona en Stefan: “Er zijn vijf studentleden en vijf docentleden in de Opleidingscommissie waarvan er één van de docenten de voorzitter is. Tevens zijn er een aantal toehoorders. De toehoorders hebben geen stemrecht maar kunnen wel advies geven. Er is een toehoorder van de Facultaire Studentenraad, de ombudsstudent van de bachelor, de ombudsstudent van de master en een vertegenwoordiger van Studievereniging Mercurius. Ook hebben we binnen de Opleidingscommissie verschillende functies en subcommissies. Bijvoorbeeld de subcommissie evaluaties, die zich buigt over de evaluaties die studenten geven over de verschillende vakken. Als studentleden houden we ook in de gaten wat er op social media gebeurt zodat we nog beter in kunnen spelen op de problemen van studenten.”

 

Hoe is het om op deze manier met docenten samen te werken?

Stefan: “Het is heel interessant en je leert op deze manier goed wat er bij docenten achter de schermen speelt. Als student krijg je normaal een eenzijdig beeld mee en nu leer je wat er nog meer speelt. Je leert hoe docenten redeneren.”

 

Fiona: “Op deze manier leer je docenten ook op een andere manier kennen dan hoe ze voor de klas staan. Je leert met ze samenwerken en discussiëren. Dat is erg leuk. Voordat ik eraan begon dacht ik dat er misschien een hiërarchie zou zijn tussen studenten en docenten. Dit is echter niet het geval en alle meningen zijn even belangrijk tijdens de vergaderingen. De sfeer is erg ontspannen en dit maakt het als studentvertegenwoordigster erg leuk om deel te nemen aan gesprekken.”

 

Welke bijdrage zijn jullie als studenten het meest trots op?

Stefan: “Je merkt best goed dat studenten op een andere manier tegen dingen aan kijken dan docenten. Er wordt best vaak gevraagd hoe studenten over bepaalde onderwerpen denken. Dan komen er nieuwe dingen naar boven.”

 

Fiona: “Tijdens de vergadering wordt altijd het punt ‘van de werkvloer’ besproken, daarin kunnen wij als studenten ook aangegeven wat wij van bijvoorbeeld van andere studenten gehoord hebben. En net als Stefan zegt, dan komen we er ook achter dat wij dingen gehoord hebben waar docenten minder mee te maken hebben.”

 

Wat bespreken jullie tijdens de vergaderingen? Wat zijn recente onderwerpen die jullie besproken hebben?

Fiona en Stefan: “Afgelopen vergadering hebben we het digitaal toetsen besproken, toetsen afnemen via een computer. Bij zo’n onderwerp bespreken we de voor- en nadelen voor zowel studenten als docenten. Een vergadering eerder hebben we ook het opnemen van hoorcolleges besproken.”

 

Hoe kunnen studenten inspraak krijgen in de Opleidingscommissie?

Stefan: “De Opleidingscommissie heeft een emailadres waarop we te bereiken zijn, oc-cw-fmg@uva.nl. Tevens heeft de Opleidingscommissie een Blackboardpagina. Op deze pagina wordt de agenda gepost. Studenten kunnen hier ook iets posten als ze iets kwijt willen over de onderwerpen die op de agenda staan of als ze willen dat we iets bespreken wat niet op de agenda staat.”

 

Fiona:  “ Studenten kunnen ons ook altijd persoonlijk benaderen.”

 

Zijn er dingen buiten de vergaderingen van de Opleidingscommissie die jullie doen?

Fiona: ”Voor de kerst ben ik naar een bijeenkomst van de Facultaire Studentenraad geweest. Hier waren zowel leden van Opleidingscommissies van andere studies als leden van Studieverenigingen. We hebben tijdens deze bijeenkomst  gepraat over verschillende aspecten van onderwijs en dat had niet per se betrekking op onze opleiding maar meer op de UvA als geheel. De Opleidingscommissie is meer dan alleen vergaderen.”

 

Fiona en Stefan: “We vinden het tot slot belangrijk dat studenten weten dat alles wat zij ons toevertrouwen vertrouwelijk wordt behandeld en ook serieus wordt genomen.”