Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

"Henk Buutkamp heeft CommPulse in haar huidige vorm mede opgezet en er voor geschreven. Nu maakt hij nieuwe stappen. Wij nemen afscheid, en horen hem uit.”

CommPulse

Stel jezelf eens voor!

Ik ben Henk Buutkamp en ik was vorig jaar de ombudsstudent van de bachelor. Ik ben 27 jaar, ik doe de Research Master en ik specialiseer me in Political Communication. Twee jaar geleden ben ik secretaris van Studievereniging Mercurius geweest en ik ben daar nog steeds actief als chef Medium Online. Hiervoor heb ik de opleiding Media en Entertainment Management - bij Stenden, niet bij InHolland - gevolgd.

 

Waarom heb jij er voor gekozen om voor ombudsstudent te solliciteren?

Toen de vacature openstond was ik bijna klaar met mijn bestuursjaar bij Mercurius. Zo’n bestuursjaar bij Mercurius is een heel intensief jaar waarin je ontzettend hard werkt en je je veel inzet voor studenten; als secretaris miste ik dat laatste een beetje. Ik was veel achter de computer bezig, maar ik vind het daarnaast heel leuk om met studenten en het onderwijs bezig te zijn. Ik heb voor de positie van ombudsstudent gesolliciteerd om de belangen van studenten te behartigen en om me meer inhoudelijk voor het onderwijs in te kunnen zetten.

 

Hoe zag jouw week als ombudsstudent er uit?

Ik deed als ombudsstudent veel verschillende dingen. Een keer in de twee weken had ik werkoverleg met het College. Daar bespraken we de lopende gang van zaken van het onderwijs en kon ik problemen bespreken. Daarnaast kreeg ik af en toe klachten van studenten. Hen probeerde ik te helpen door te kijken waar ze terecht konden en als ze het nodig hadden stond ik hen bij. Ook zat ik als toehoorder bij de Opleidingscommissie. Die houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs. Daar kaartte ik vanuit een studentenperspectief problemen aan. Tot slot schreef ik voor het CW Journaal (nu CommPulse) en daar deed ik vooral interviews en hield ik het onderzoeksnieuws bij.

 

Zijn er specifieke dingen binnen de opleiding waar jij aan gewerkt hebt en waar je trots op bent?

Ja! Als ombudsstudent had ik een speciaal project en dat was het opzetten van het social mediabeleid van de opleiding. Samen met de communicatiemedewerkers van de opleiding hebben we een communicatieplan geschreven waarin we beschreven hoe de opleiding het beste met Facebook, Twitter en andere sociale netwerken om kan gaan. Zo was de opleiding bijvoorbeeld al wel actief op Twitter, maar niet op Facebook en ik vond dat het tijd was om dat te veranderen. Daarom is er in de loop van het jaar de officiële Facebookpagina van de opleiding Communicatiewetenschap opgericht. Na de oprichting heb ik de pagina onderhouden, gepromoot en het beleid verder uitgewerkt.

 

Wat vond je het meest uitdagend aan ombudsstudent zijn?

Ik heb wel enkele klachten gehad van studenten die uitdagend te noemen zijn. Die klachten zijn vertrouwelijk, dus ik mag er inhoudelijk niets over zeggen, maar er zijn bepaalde situaties waarin studenten vinden dat ze in hun recht staan, terwijl dat volgens de regels van de UvA niet zo is. Je wil als ombudsstudent een student natuurlijk zo goed mogelijk helpen, maar de beste hulp die je een student in zo’n geval kan geven is hem of haar eerlijk te vertellen dat zijn of haar klacht heel weinig kans maakt bij bijvoorbeeld de examencommissie. Als jij als student daardoor vertraging oploopt, dan is dat natuurlijk niet iets wat je wil horen en leg je je daar niet zomaar bij neer.

 

Heb je nog een gouden tip voor studenten met een klacht?

Veel studenten weten überhaupt niet welke rechten ze hebben. Er is een Onderwijs en Examenreglement (OER), die staat in de studiegids. Daar moet een docent zich aan houden. Daarnaast formuleert een docent zelf regels in de modulehandleiding en moet hij of zij zich er daarna zelf ook altijd aan houden. Als je docent andere regels aanhoudt dan de regels die in de OER of de modulehandleiding staan, praat er dan altijd eerst met je docent over. Als je er dan niet uitkomt, kaart het probleem aan bij de coördinator van het vak of de ombudsstudent. De ombudsstudent kan je verder helpen bij bijvoorbeeld studieadvies of de examencommissie, mocht je er daar niet zelf uitkomen. Het belangrijkste is dus eigenlijk weten dat je een rechtspositie hebt en daar dus ook gebruik van kan maken.

 

Je bent nu bezig met je Research Master, weet je ook al wat je wil doen na je studie?

Nee dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar wat ik nu bijvoorbeeld doe bij Medium Online, het leiden van een blog en het aansturen van een redactie, vind ik heel leuk. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in de politiek dus ik wil het liefst de kant op van de politieke journalistiek of misschien de politiek in. Maar als er iets anders interessants op mijn pad komt dan sta ik daar natuurlijk altijd voor open.