Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Verzoekschrift indienen in SIS CW

Waarvoor dien je een verzoekschrift in?

Met het indienen van een verzoekschrift in SIS vraag je aan de Examencommissie Communicatiewetenschap of bepaalde onderdelen in jouw studieplan opgenomen, gewijzigd of vrijgesteld kunnen worden. Een verzoekschrift dien je dus bijvoorbeeld in om toestemming te vragen om vakken die je wilt volgen bij een andere opleiding, op te laten nemen in de keuzeruimte van de bachelor Communicatiewetenschap.

Toestemming van de Examencommissie Communicatiewetenschap voor een vak of een minor, betekent echter niet dat je toegelaten en ingeschreven bent voor dit onderwijs. Om daadwerkelijk te kunnen deelnemen, zul je dus ook de toelatings- en inschrijvingsprocedure moeten volgen van het instituut dat dit onderwijs aanbiedt. Bedenk ook dat veel vakken ingangseisen hebben waaraan je moet voldoen voor aanvang van het vak.

Voor verzoekschriften geldt een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken.

 • Optie 1: Ik wil losse vakken in mijn keuzeruimte opnemen

  De Examencommissie Communicatiewetenschap bepaalt of de door jou gekozen vakken geschikt zijn ter invulling van de keuzeruimte van de bachelor Communicatiewetenschap. Niet alle (combinaties van) vakken worden goedgekeurd.

  Vraag dus eerst toestemming aan door een verzoekschrift in te dienen via SIS, voordat je het vak/de vakken gaat volgen. Dit doe je als volgt:

  • Ga in SIS naar het tabblad ‘Mijn studieplan’. Klik in ‘Mijn studieplan’  onder het kopje ‘Bachelor - verdiepende fase: keuzevakken’ op één van de regels ‘Alternatief keuzevak’ (01 t/m 08); Let op: het is mogelijk om binnen 1 verzoekschrift meerdere vakken aan te vragen.
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘4 Vervanging’ als het gaat om vakken aan de UvA of de Amsterdam University College (AUC) of interdepartmental honours courses van de vu. Geef een omschrijving van je verzoek. Selecteer het vak waarvoor je goedkeuring wilt door op het loepje te klikken onder 'Studiedeel-ID'. Vul vervolgens in het pop-upscherm het studiegidsnummer in, klik op “Zoeken” en klik vervolgens op de blauwe regel die verschijnt (pas je browserinstelling aan als dit pop-upscherm niet verschijnt). Als je toestemming wilt vragen voor meerdere vakken tegelijkertijd, klik dan op ‘Studiedeel Toevoegen’. Geef vervolgens in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde vakken. Klik op ‘Indienen’ en dan op ‘Ja’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘5 Extern onderwijs’ als het gaat om vakken die niet aangeboden worden door de UvA of de Amsterdam University College (AUC). Vul de naam in van het externe onderwijsinstituut  en klik op ‘Toevoegen Extern Onderwijs’ om genoeg regels te maken voor alle vakken. Geef in de eerste regel onder ‘Vervangen door (Nederlands)’ de korte en lange titel van een vak in de originele taal weer en geef daaronder de korte en lange Engelse vertaling. Geef in de ‘Toelichting’ een link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde vakken. Klik op ‘Indienen’ en daarna op 'Ja'. Lever vervolgens bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap een gecertificeerde cijferlijst in zodra de vakken zijn afgerond.

  Let op: De onderwijsbalie accepteert alleen officiële gecertificeerde cijferlijsten, die verstuurd zijn per post of digitaal door de externe universiteit. Indien je het origineel per post hebt ontvangen kun je deze op werkdagen inleveren bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, of eventueel opsturen naar: Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, PO Box 15796, 1001 NG Amsterdam. Om fraude te voorkomen worden cijferlijsten, die op andere manieren zijn ingediend dan eerder beschreven, niet geaccepteerd en kunnen studieresultaten dan niet verwerkt worden.

 • Optie 2: Ik wil een minor in mijn keuzeruimte laten opnemen.

  Er gelden verschillende procedures voor het opnemen van een minor in de keuzeruimte. In de eerste paragraaf hieronder staat de procedure voor minoren van de UvA, in de tweede paragraaf de procedure voor minoren van andere onderwijsinstellingen dan de UvA.

  NB: Indien je een minor wilt laten opnemen in de extracurriculaire ruimte, volg dan de procedure zoals beschreven bij ‘Optie 3: Ik wil extracurriculaire (minor)vakken in mijn studieplan laten opnemen’.

  1. Er is besloten dat alle minoren van de UvA zijn goedgekeurd ter invulling van de keuzeruimte van de bachelor Communicatiewetenschap. Indien je je a) voor de UvA-minor hebt aangemeld conform de desbetreffende aanmeldingsprocedure; b) hebt aangemeld voor de afzonderlijke minorvakken tijdens de vakaanmeldingsperiode en c) bent toegelaten tot de minor door het organiserend instituut, wordt de minor vanzelf in jouw studieplan opgenomen. Het is niet meer nodig om hiervoor een verzoekschrift in SIS in te dienen. Indien de minor slechts 24 ECTS omvat, kunnen er echter wel bijzondere eisen worden gesteld aan de verdere invulling van de keuzeruimte (totaal 30 ECTS). Bijvoorbeeld geldt in de regel dat je bij de Minor Kritiek en Journalistiek (24 EC) de resterende keuzeruimte moet invullen met een keuzevak op vervolgfaseniveau. Dien voor elk aanvullend keuzevak dan ook een verzoekschrift in vóórdat je het gaat volgen, om er zeker van te zijn dat dit vak is goedgekeurd ter aanvulling van deze minor. Vermeld in dit verzoekschrift ook met welke minor je dit keuzevak combineert. Zie optie 1 van deze handleiding voor instructies voor het indienen van een dergelijk verzoekschrift. NB: Heb je vóór december 2014 een minor gevolgd en is deze nog niet opgenomen in jouw studieplan in SIS? Stuur dan een e-mail aan  onderwijsbalie-cw-fmg@uva.nl met de vermelding van de titel van de minor en de naam van alle afzonderlijke minorvakken. Vraag daarnaast aan de onderwijsadministratie van de minoropleiding of ze een zogenaamde ‘AVV-regel’ willen toekennen aan je studieplan voor deze minor.  
  2. Je kunt ook een minor buiten de UvA volgen voor de invulling van de keuzeruimte van de bachelor Communicatiewetenschap. Hiervoor dien je eerst toestemming te vragen door een verzoekschrift in te dienen via SIS. Dit doe je als volgt:
    
  • Ga in SIS naar het tabblad ‘Mijn studieplan’. Klik in ‘Mijn studieplan’  onder het kopje ‘Bachelor - verdiepende fase: Minor’ op de regel ‘Minor vakken A’ of ‘Minor vakken B’.
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;

  Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘5 Extern onderwijs’; Geef een omschrijving van je verzoek. Vul de naam in van het externe onderwijsinstituut  en vraag in hetzelfde verzoekschrift alle vakken aan van de minor. Klik op ‘Toevoegen Extern Onderwijs’ om genoeg regels te maken voor alle vakken. Geef in de eerste regel onder ‘Vervangen door (Nederlands)’ de korte en lange titel van het minorvak in de originele taal weer en geef daaronder de korte en lange Engelse vertaling. Geef in de ‘Toelichting’ een link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde minorvakken. Klik op ‘Indienen’ en daarna op 'Ja'. Lever vervolgens bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap een gecertificeerde cijferlijst in zodra de vakken zijn afgerond. 

  Let op: De onderwijsbalie accepteert alleen officiële gecertificeerde cijferlijsten, die verstuurd zijn per post of digitaal door de externe universiteit. Indien je het origineel per post hebt ontvangen kun je deze op werkdagen inleveren bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, of eventueel opsturen naar: Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, PO Box 15796, 1001 NG Amsterdam. Om fraude te voorkomen worden cijferlijsten, die op andere manieren zijn ingediend dan eerder beschreven, niet geaccepteerd en kunnen studieresultaten dan niet verwerkt worden.

 • Optie 3: Ik wil extracurriculaire (minor)vakken in mijn studieplan laten opnemen.

  Het kan zijn dat je extra vakken of een extra minor wilt volgen ter aanvulling van de keuzeruimte en de verplichte onderdelen van de bachelor Communicatiewetenschap (180 EC). Vraag hiervoor eerst toestemming aan bij de Examencommissie door middel van een verzoekschrift in SIS. Let op: Een verzoek voor het opnemen van extracurriculair onderwijs in je studieplan wordt standaard goedgekeurd, mits het extracurriculaire onderwijs niet leidt tot hinder van het reguliere onderwijs.

  Houd er rekening mee dat extracurriculaire (minor)vakken niet meetellen in de berekening van het cijfergemiddelde, waar de toekenning van het judicium ‘cum laude’ mede op gebaseerd is. Tegelijkertijd worden extracurriculaire (minor)vakken wel onderdeel van de bachelor en dien je deze met een voldoende af te ronden voordat je kunt afstuderen. Mocht het je door omstandigheden toch niet lukken om de goedgekeurde extracurriculaire onderdelen af te ronden, neem dan contact op met de studieadviseur.

  Je vraagt als volgt via SIS goedkeuring aan om extracurriculaire (minor)vakken te volgen en op je diplomasupplement te laten vermelden:  

  • Ga naar het tabblad ‘Mijn studieplan’ en zoek in ‘Mijn studieplan’ het blauwe balkje ‘Bachelor Communicatiewetenschap (BSc) – Extracurriculair’. Open dit blauwe balkje en daarna de regel ‘Extracurriculaire vakken’ door op het groene pijltje te klikken. Klik vervolgens op één van de regels ‘Extracurriculair vak’;
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
    
  1. Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘4 Vervanging’ (en NIET voor ‘3 Extracurriculair vak’) als het gaat om (minor)vakken van de UvA of de Amsterdam University College (AUC). Geef een omschrijving van je verzoek. Selecteer het vak waarvoor je goedkeuring wilt door op het loepje te klikken onder 'Studiedeel-ID'. Vul vervolgens in het pop-upscherm het studiegidsnummer in, klik op 'Zoeken' en klik vervolgens op de blauwe regel die verschijnt (pas je browserinstelling aan als dit pop-upscherm niet verschijnt). Als je toestemming wilt vragen voor meerdere vakken tegelijkertijd, klik dan op ‘Studiedeel Toevoegen’. Geef vervolgens in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde vakken. Klik op ‘Indienen’ en dan op ‘Ja’; Let op: zorg er daarnaast voor dat je je a) voor de minor of losse vakken hebt aangemeld conform de aanmeldingsprocedure; b) hebt ingeschreven voor de afzonderlijke (minor)vakken tijdens de vakinschrijvingsperiode; en c) bent toegelaten tot het organiserend onderwijsinstituut.
  2. Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘5 Extern onderwijs’ (en NIET voor ‘3 Extracurriculair vak’) als het gaat om een minor of om losse vakken van een andere onderwijsinstelling dan de UvA of de Amsterdam University College (AUC) of interdepartmental courses van de VU. Vul de naam in van het externe onderwijsinstituut  en klik op ‘Toevoegen Extern Onderwijs’ om genoeg regels te maken voor alle vakken. Geef in de eerste regel onder ‘Vervangen door (Nederlands)’ de korte en lange titel van een vak in de originele taal weer en geef daaronder de korte en lange Engelse vertaling. Geef in de ‘Toelichting’ een link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde vakken. Klik op ‘Indienen’ en daarna op 'Ja'. Lever vervolgens bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap een gecertificeerde cijferlijst in zodra de vakken zijn afgerond. 

  Let op: De onderwijsbalie accepteert alleen officiële gecertificeerde cijferlijsten, die verstuurd zijn per post of digitaal door de externe universiteit. Indien je het origineel per post hebt ontvangen kun je deze op werkdagen inleveren bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, of eventueel opsturen naar: Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, PO Box 15796, 1001 NG Amsterdam. Om fraude te voorkomen worden cijferlijsten, die op andere manieren zijn ingediend dan eerder beschreven, niet geaccepteerd en kunnen studieresultaten dan niet verwerkt worden.

 • Optie 4: Ik wil vakken behaald voor aanvang van CW laten opnemen in mijn studieplan.

  Je kunt alleen keuzevakken behaald tijdens de studie Communicatiewetenschap laten opnemen in je keuzeruimte. Op basis van vakken die behaald zijn vóór aanvang van je studie Communicatiewetenschap (binnen óf buiten de UvA), kun je wel een vrijstelling aanvragen voor (een deel van) de keuzeruimte. Dit doe je als volgt:

  • Ga in SIS naar het tabblad ‘Mijn studieplan’. Klik in ‘Mijn studieplan’ onder het kopje ‘Bachelor - verdiepende fase: keuzevakken’ op de regel ‘Vrijstelling keuze prop. niv.’ (voor behaalde vakken op eerstejaars/vaardighedenniveau) of ‘Vrijstelling keuze vervolgfase’ (voor behaalde vakken op vervolgfaseniveau);
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘1 Vrijstelling’;
  • Geef een omschrijving van jouw verzoek;
  • Geef in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van de eerder behaalde vakken;
  • Klik op ‘Indienen’ en daarna op ‘Ja’;
  • Lever bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap een gecertificeerde cijferlijst in van de eerder behaalde vakken, samen met een print van het ingediende verzoekschrift in SIS. Let op: De onderwijsbalie accepteert alleen officiële gecertificeerde cijferlijsten, die verstuurd zijn per post of digitaal door de externe universiteit. Indien je het origineel per post hebt ontvangen kun je deze op werkdagen inleveren bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, of eventueel opsturen naar: Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, PO Box 15796, 1001 NG Amsterdam. Om fraude te voorkomen worden cijferlijsten, die op andere manieren zijn ingediend dan eerder beschreven, niet geaccepteerd en kunnen studieresultaten dan niet verwerkt worden.

  Als het aantal studiepunten van het vak op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt een afwijkend aantal studiepunten heeft, wordt dat na goedkeuring van je verzoekschrift nog aangepast.

  NB: je kunt ook een verzoekschrift indienen om vakken die behaald zijn voor aanvang van je studie Communicatiewetenschap, op te laten nemen in je studieplan als extracurriculair onderwijs. Zie hiervoor ‘Optie 3: Ik wil extracurriculaire (minor)vakken in mijn studieplan laten opnemen’. 

 • Optie 5: Ik wil vrijstelling aanvragen voor verplichte onderdelen van de bachelor CW

  Voor het aanvragen van een vrijstelling van verplichte onderdelen van de bachelor Communicatiewetenschap op basis van vergelijkbare onderdelen die je elders hebt gevolgd, dien je een verzoekschrift in bij de Examencommissie Communicatiewetenschap via SIS. Het is aan te raden om eerst advies in te winnen bij de studieadviseur voordat je een dergelijk verzoek indient. Een verzoek tot vrijstelling dien je als volgt in:

  • Klik in ‘Mijn studieplan’ op het vak waarvoor je een vrijstelling wilt aanvragen;
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
  • Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘1 Vrijstelling’;
  • Geef een omschrijving van jouw verzoek;
  • Geef in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van de eerder behaalde vakken;
  • Klik op ‘Indienen’;
  • Indien het gaat om een niet-UvA-vak: lever bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap een gecertificeerde cijferlijst in van de eerder behaalde vakken, samen met een print van het ingediende verzoekschrift in SIS.

  Let op: De onderwijsbalie accepteert alleen officiële gecertificeerde cijferlijsten, die verstuurd zijn per post of digitaal door de externe universiteit. Indien je het origineel per post hebt ontvangen kun je deze op werkdagen inleveren bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, of eventueel opsturen naar: Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, PO Box 15796, 1001 NG Amsterdam. Om fraude te voorkomen worden cijferlijsten, die op andere manieren zijn ingediend dan eerder beschreven, niet geaccepteerd en kunnen studieresultaten dan niet verwerkt worden.

 • Optie 6: Ik wil Topics en/of Interdisciplinaire modules in mijn studieplan opnemen onder mijn Excellentie- of Honoursprogramma.

  De Examencommissie Communicatiewetenschap bepaalt of de door jou gekozen Topics en/of Interdisciplinaire modules geschikt zijn om te volgen als onderdeel van je Excellentie- of Honoursprogramma. Toestemming vraag je als volgt aan door een verzoekschrift in te dienen via SIS:

  • Ga in SIS naar het tabblad ‘Mijn studieplan’. Klik in ‘Mijn studieplan’ onder het blauwe balkje ‘Bachelor Communicatiewetenschap (BSc) – Excellentieprogramma’ of ‘Bachelor Communicatiewetenschap (BSc) – Honoursprogramma’  op ‘CW Topic (dummy)’ voor het opnemen van Topics en op ‘Interdisc. Module (dummy)’ voor het opnemen van Interdisciplinaire modules;
  • Klik op ‘indienen verzoekschrift’;
    
  1. Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘ 4 Vervanging’ als het gaat om vakken aan de UvA of de Amsterdam University College (AUC). Geef een omschrijving van je verzoek. Selecteer het vak waarvoor je goedkeuring wilt door op het loepje te klikken onder 'Studiedeel-ID'. Vul vervolgens in het pop-upscherm het studiegidsnummer in, klik op 'Zoeken' en klik vervolgens op de blauwe regel die verschijnt (pas je browserinstelling aan als dit pop-upscherm niet verschijnt). Als je toestemming wilt vragen voor meerdere vakken tegelijkertijd, klik dan op ‘Studiedeel Toevoegen’. Geef vervolgens in de ‘Toelichting’ de link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde vakken. Klik op ‘Indienen’ en dan op ‘Ja’;  
  2. Kies bij ‘Type verzoek’ voor ‘5 Extern onderwijs’ als het gaat om vakken die aangeboden worden door de VU. Vul de naam in van het externe onderwijsinstituut  en klik op ‘Toevoegen Extern Onderwijs’ om genoeg regels te maken voor alle vakken. Geef in de eerste regel onder ‘Vervangen door (Nederlands)’ de korte en lange titel van een vak in de originele taal weer en geef daaronder de korte en lange Engelse vertaling. Geef in de ‘Toelichting’ een link naar de studiegidsomschrijving van alle aangevraagde vakken. Klik op ‘Indienen’ en daarna op “Ja”. Lever vervolgens bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap een gecertificeerde cijferlijst in zodra de vakken zijn afgerond.

  Let op: De onderwijsbalie accepteert alleen officiële gecertificeerde cijferlijsten, die verstuurd zijn per post of digitaal door de externe universiteit. Indien je het origineel per post hebt ontvangen kun je deze op werkdagen inleveren bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, of eventueel opsturen naar: Onderwijsbalie Communicatiewetenschap, PO Box 15796, 1001 NG Amsterdam. Om fraude te voorkomen worden cijferlijsten, die op andere manieren zijn ingediend dan eerder beschreven, niet geaccepteerd en kunnen studieresultaten dan niet verwerkt worden.

 • Optie 7: Ik wil een ander soort verzoekschrift indienen

  Alleen bovenstaande verzoekschriften kunnen via SIS worden ingediend. Overige verzoeken aan de Examencommissie dien je schriftelijk in. Denk dan bijvoorbeeld aan het aanvragen van een dispensatie voor ingangseisen, klachten over/verzoeken ten aanzien van tentamens en tentamenuitslagen en verzoeken van externe studenten om vakken te mogen volgen binnen de bachelor Communicatiewetenschap. Zie voor een toelichting op deze procedure: Examencommissie CW

Let op: Een verzoekschrift ingediend voor een vak dat je toch niet gaat volgen?

Je kunt geen nieuw verzoekschrift indienen op vakken waarvoor je al eerder een verzoekschrift hebt ingediend. Als je besluit om een reeds goedgekeurd (keuze)vak toch niet te volgen, kun je dit vak wel in jouw studieplan laten staan en nog een verzoekschrift voor een nieuw vak indienen op een 'Alternatief keuzevak'. Je kunt eventuele correcties opgeven in de ‘Toelichting’ van een nieuw verzoekschrift. Indien je voor alle regels van ‘Alternatief keuzevak’ (01 t/m 08) al een verzoekschrift hebt ingediend en dus geen mogelijkheid meer hebt om een nieuwe verzoekschrift in te dienen, neem dan even contact op met de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap.