Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Vakaanmelding

Te laat voor vakaanmelding?

Als je er na de vakaanmelding achterkomt dat je een vak vergeten bent, dan kun je op één moment een verzoek indienen om het vak alsnog te mogen volgen. Let op: een verzoek indienen biedt geen garantie. Vakken kunnen vol zitten. Ook kan jouw verzoek geweigerd worden omdat je al eerder van deze regeling gebruik hebt moeten maken.

Let op: onderstaande informatie is alleen van toepassing op vakken die aangeboden worden door het College of Communication. Voor vragen over keuzevakken van andere opleidingen kun je terecht bij de desbetreffende onderwijsbalie.

Welke actie moet je ondernemen?

Kom langs op: donderdag 29 augustus 2019 10:00-14:00 (in de wachtruimte REC C6.01).

Zorg ervoor dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:

  • de namen van de vakken die je wilt volgen;
  • je onderwijsrooster van de andere vakken (indien van toepassing);
  • een uitgewerkte studieplanning waarbij alle studiepunten die je nog moet halen om de bachelor af te ronden zijn ingepland.

Als je deze informatie niet op orde hebt, dan wordt je verzoek niet in behandeling genomen. Wil je je studieplanning bespreken met de studieadviseur? Doe dit dan voor de verlate vakaanmelding. Op de dag zelf is daar geen tijd voor.

Hoe worden de verzoeken behandeld?

Op die dag worden alle verzoeken tot verlate vakaanmelding in behandeling genomen. Er wordt dan o.a. gekeken naar:

  • de reden dat de vakaanmelding niet goed verlopen is; 
  • of je vaker verlaat bent ingeschreven; 
  • of er nog plek is bij het vak/de betreffende vakken;
  • je studieplanning;
  • bijzondere omstandigheden of afspraken met studieadvies. 

Je krijgt z.s.m. bericht over de uitkomst.

Geen vakaanmelding voor stage

Kom dan z.s.m. langs tijdens het reguliere inloopspreekuur van de studieadviseurs.