Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Tentamens en cijferregistratie CW

(Her)tentamens

Binnen een studiejaar wordt voor elk studieonderdeel een regulier tentamen en een herkansing georganiseerd (voor een aantal methodenvakken wordt twee herkansingen georganiseerd). Studenten die bij de eerste tentamenmogelijkheid een onvoldoende hebben behaald worden door het onderwijsinstituut ingeschreven voor de herkansing binnen hetzelfde studiejaar.

Tentamenlocaties, data en tijden zijn te vinden in het UvA rooster.

Als een student met een voldoende een tentamen wil overdoen, is dat mogelijk. Meld dit vooraf bij de Onderwijsbalie. Het laatst behaalde cijfer geldt, ook als dat lager is dan het eerder behaalde cijfer. De gang van zaken rondom tentamens is vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie CW.

Tentamenuitslagen

De tentamenresultaten worden geregistreerd in het Studenten Informatie Systeem (SIS) van de UvA. Per afgerond studieonderdeel (vak) ontvang je een tentamenuitslag per e- mail. Via SIS kun je je tentamenresultaten bekijken. Ten behoeve van beurs- en stageaanvragen kan de onderwijsbalie je een (getekend) papieren overzicht verschaffen van je studieresultaten. Elke student ontvangt aan het einde van het studiejaar een studievoortgangsoverzicht vergezeld van een advies van de studieadviseur.

Bij het toekennen van cijfers wordt de cijferreeks 0,1 (het laagste cijfer) tot 10,0 (het hoogste cijfer) gehanteerd. Een 5,5 is de laagste voldoende. Cijfers tussen de 5 en 6 worden niet geadministreerd. Als het cijfer onafgerond een 5,5 of hoger is, dan wordt een 6 geadministreerd. Als het cijfer onafgerond lager is dan een 5,5, dan wordt een 5 of lager geadministreerd. In de overige cijferreeks wordt er maximaal één decimaal gehanteerd.