Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ombudsstudent - CW

De Ombudsstudent is een onafhankelijk contactpersoon binnen een studieprogramma. Bij Communicatiewetenschap hebben we twee Ombudsstudenten: één voor de bachelor en één voor de (pre-)master programma's.

 • Wat is een Ombudsstudent?

  De Ombudsstudent van Communicatiewetenschap is een onafhankelijk aanspreekpunt voor studenten Communicatiewetenschap. Studenten kunnen terecht met klachten maar ook met ideeën en suggesties voor de opleiding. De ombudsstudent verwijst studenten door naar de juiste personen of stelt de kwestie zelf aan de orde bij het onderwijsinstituut om samen met de betrokkenen een oplossing te zoeken.

  De Ombudsstudent onderhoudt contacten met o.a. de onderwijsdirecteur, de Opleidingscomissie (OC) en de Board of Studies (BoS). De Ombudsstudent coördineert daarnaast het Buddy Programma en draagt bij aan het onderhouden van de verschillende sociale media. Aan het eind van elk collegejaar schrijft de Ombudsstudent een jaarverslag van de werkzaamheden.

 • Wie zijn de Ombudsstudenten van Communicatiewetenschap?

  In studiejaar 2021-2022 zijn er twee Ombudsstudenten actief:

  • Willemijn Pameijer voor alle bachelorstudenten
  • Robin Kuiten voor alle (pre-)masterstudenten
  Copyright: Willemijn Pameijer
  Heb jij vragen, klachten of ideeën over de bachelor? Ik help je graag! Willemijn Pameijer, Ombudsstudent van de bachelor Communicatiewetenschap Stuur een mail naar Willemijn
  Copyright: Robin Kuiten
  Hallo! Ik ben Robin. Als je vragen hebt over de Communicatiewetenschap (pre-)masterprogramma's, leven en studeren in Amsterdam, of over andere dingen, stuur me vooral een bericht. Ik help je graag! Robin Kuiten, Ombudsstudent for the (pre-)Master's programmes of the Graduate School of Communication Stuur een email naar Robin
 • Taken van de Ombudsstudenten

  Als Ombudsstudenten...

  • behandelen wij klachten, problemen en andere vragen van studenten. Vervolgens zullen we je doorverwijzen naar de juiste personen of stellen we de kwestie zelf aan de orde bij het onderwijsinstituut om samen met de verantwoordelijken een oplossing zoeken;
  • zijn we aanwezig bij het werkoverleg van het College of Communication en de Graduate School of Communication, waar we problemen van studenten kunnen aankaarten, mee kunnen denken in beleidsprocessen en terugkoppelen wat er onder de studenten leeft;
  • zijn we aanwezig bij de maandelijkse vergadering van de Opleidingscommissie (OC) en het driejaarlijkse overleg van de Board of Studies (BoS) waar we meedenken in het uitbrengen van adviezen aan de opleidingsdirecteur en programmaleiders;
  • organiseren we na afloop van ieder blok gesprekken met een studentenpanel om vakken te evalueren en na te denken over eventuele veranderingen of verbeteringen in het onderwijs.
 • Vertrouwelijkheid

  Alle informatie die bij de Ombudsstudenten terecht komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

   

 • Contact

  Als je problemen signaleert en er geen directe oplossing voor weet, of klachten hebt over docenten, onderwijs of studiebegeleiding, leg dan contact met de Ombudsstudent via: ombudsstudent-cw@uva.nl.