Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Ombudsstudent

Wat is dat?

De ombudsstudent van Communicatiewetenschap is een onafhankelijk aanspreekpunt voor studenten Communicatiewetenschap. Studenten kunnen terecht met klachten maar ook met ideeën en suggesties voor de opleiding. De ombudsstudent verwijst studenten door naar de juiste personen of stelt de kwestie zelf aan de orde bij het onderwijsinstituut om samen met de betrokkenen een oplossing te zoeken.

De ombudsstudent onderhoudt contacten met o.a. de onderwijsdirecteur, de Opleidingscomissie (OC) en de Board of Studies (BoS). De ombudsstudent coördineert daarnaast het Buddy Programma en draagt bij aan het onderhouden van de verschillende sociale media. Aan het eind van elk collegejaar schrijft de ombudsstudent een jaarverslag van de werkzaamheden.

Wie is dat?

In studiejaar 2020-2021 zijn er twee ombudsstudenten actief:

  • Willemijn Pameijer voor alle bachelorstudenten
  • Timothy Dörr voor alle (pre-)masterstudenten
Copyright: Willemijn Pameijer
"Heb jij vragen, klachten of ideeën over de bachelor? Ik help je graag!" Willemijn Pameijer, ombudsstudent bachelor Communicatiewetenschap Mail Willemijn
"Do you have questions, suggestions or complaints about one of the Master's programmes? I would be happy to help you!" Timothy Dörr, ombudsstudent (pre-)Master's programmes in Communication Science Send an email to Tim

Contact

Als je problemen signaleert en er geen directe oplossing voor weet, of klachten hebt over docenten, onderwijs of studiebegeleiding, leg dan contact met de ombudsstudent via: ombudsstudent-cw@uva.nl.

 

Alle taken op een rij

Als ombudsstudenten...

  • behandelen wij klachten, problemen en andere vragen van studenten. Vervolgens zullen we je doorverwijzen naar de juiste personen of stellen we de kwestie zelf aan de orde bij het onderwijsinstituut om samen met de verantwoordelijken een oplossing zoeken;
  • zijn we aanwezig bij het werkoverleg van het College of Communication en de Graduate School of Communication, waar we problemen van studenten kunnen aankaarten, mee kunnen denken in beleidsprocessen en terugkoppelen wat er onder de studenten leeft;
  • zijn we aanwezig bij de maandelijkse vergadering van de Opleidingscommissie (OC) en het driejaarlijkse overleg van de Board of Studies (BoS) waar we meedenken in het uitbrengen van adviezen aan de opleidingsdirecteur en programmaleiders;
  • organiseren we na afloop van ieder blok gesprekken met een studentenpanel om vakken te evalueren en na te denken over eventuele veranderingen of verbeteringen in het onderwijs.

Vertrouwelijk

Alle informatie die bij de ombudsstudent terecht komt, wordt vertrouwelijk behandeld.