Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Evaluatie van het Bacheloronderwijs CW

Evaluatie van het Bacheloronderwijs CW

Het College of Communication evalueert het bacheloronderwijs op verschillende manieren:

  • Studenten vullen digitale vragenlijsten in per individueel vak
  • Tweemaal per jaar worden focusgroepen (bestaande uit studenten) georganiseerd om het programma als geheel, de leeromgeving en de onderwijsfaciliteiten te evalueren
  • Docenten vullen een vragenlijst in over het vak dat ze hebben gegeven. Daarin geven zij aan hoe zij het verloop van de cursus hebben ervaren, en welke aanpassingen zij willen aanbrengen in de opzet van het vak op basis van de evaluaties

Daarnaast is de bacheloropleiding Communicatiewetenschap officieel geaccrediteerd door het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om de 6 jaar evalueert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het bachelorprogramma voor heraccreditatie.

Verder adviseren de Opleidingscommissie, de Raad van Advies en de Board of Studies het College of Communication over het onderwijsbeleid en de studieprogramma’s. 

Actieplan

Op basis van de resultaten van de vakevaluaties, focusgroepen en de evaluaties door docenten stelt het College of Communication jaarlijks een actieplan op voor het onderwijs. Hieronder vind je de actieplannen van de afgelopen jaren: 

Actieplan 2019-2020 Actieplan 2018-2019 Actieplan 2017-2018