Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Cum-lauderegeling - CW

De opleiding wordt afgesloten met een bachelorexamen. Als alle examenonderdelen met voldoende resultaten zijn afgelegd, ben je voor dit examen geslaagd.

Cum-Laude voorwaarden

Als het gewogen gemiddelde van alle verplichte examenonderdelen uitkomt op 8,000 of hoger én het Afstudeerproject met een 8.0 of hoger wordt afgesloten, overweegt de examencommissie de toekenning van het predicaat cum laude. Bij de overweging speelt o.a. de opbouw van de cijferreeks een rol. De aantekening 'cum laude' wordt daarom niet automatisch toegekend en wordt niet op verzoek van de student (her)overwogen. Voor meer informatie zie artikel 8.2 uit de regels en richtlijnen van de examencommissie.