Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bindend studieadvies (BSA) - CW

De bacheloropleiding Communicatiewetenschap kent per studiejaar 2014-2015 een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat reguliere eerstejaarsstudenten die na de herkansingen minder dan 48 van de 60 studiepunten in jaar 1 hebben behaald, hun bachelor niet mogen voortzetten. Ook kunnen zij zich gedurende een periode van drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de UvA.

 • Het bindend studieadvies (BSA) bij het College of Communication

  Het studieprogramma van het eerste studiejaar van je bacheloropleiding Communicatiewetenschap bestaat uit 60 studiepunten. Aan het eind van je eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je behaalde studieresultaten. Voldoe je aan de BSA-norm van je bacheloropleiding, dan ontvang je een positief bindend studieadvies en kun je je opleiding vervolgen.

  BSA-norm

  Voor de bacheloropleiding Communicatiewetenschap houdt de BSA-norm in dat je na het eerste studiejaar minimaal 48 studiepunten aan eerstejaars bachelorvakken moet hebben behaald.

  Let op:

  Ben je gestart in het studiejaar 2019-2020? Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het negatief BSA een jaar opgeschoven. Dit betekent dat als je aan het einde van het tweede studiejaar nog geen 48 EC aan eerstejaarsvakken hebt behaald, je alsnog een negatief BSA zal ontvangen.

  Ben je gestart in het studiejaar 2020-2021? Vanwege het coronavirus worden studenten die 6 EC minder dan de BSA-norm hebben gehaald toch tot het volgend studiejaar toegelaten. Indien je ten minste 42 EC hebt behaald aan het einde van het eerste jaar zul je dus een positief BSA ontvangen.

  Een positief studieadvies 

  Wanneer je aan het einde van het eerste jaar (na de herkansingen) aan de BSA-norm voldoet dan krijg je een positief studieadvies. Dit betekent dat je de opleiding Communicatiewetenschap kunt voortzetten. Wanneer je een positief BSA hebt gekregen, is er geen bindend studieadvies in het tweede of in latere jaren. Houd wel rekening met de ingangseisen binnen het curriculum.

  Een negatief bindend studieadvies 

  Als je niet aan de BSA-norm voldoet krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit betekent dat je je gedurende drie jaar niet kunt inschrijven voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de UvA.

  Dispensatie

  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om dispensatie te krijgen voor de BSA-norm. 

 • Wanneer krijg je geen bindend studieadvies?

  Je krijgt geen bindend studieadvies als je (1) je per 1 februari hebt uitgeschreven of (2) wanneer je hiervoor dispensatie hebt gekregen van de BSA-commissie wegens persoonlijke omstandigheden.

  1. Uitschrijving per 1 februari

  Studenten die zich per 1 februari (of daarvoor) uitschrijven, krijgen in augustus géén BSA. Om op 1 februari uitgeschreven te zijn moet je je uiterlijk op 31 januari uitschrijven via Studielink. In een volgend studiejaar kun je dan opnieuw met dezelfde bacheloropleiding beginnen, je krijgt dan aan het eind van dat nieuwe studiejaar een BSA.

  Reeds behaalde resultaten van het studiejaar waarin je je uitschrijft, blijven zeven jaar geldig en tellen mee voor de BSA-norm in een volgend studiejaar.

  Overweeg je om te stoppen? Neem dan contact op met de studieadviseurs.

  2. Erkende persoonlijke omstandigheden

  Bij een negatief bindend studieadvies kun je dispensatie aanvragen voor de BSA-norm bij de BSA-commissie. In uitzonderlijke gevallen gaat de commissie in op dit verzoek. Dit betekent dat je door mag gaan met de opleiding Communicatiewetenschap hoewel je niet aan de BSA-norm voldoet.

  Belangrijke voorwaarden zijn dat er gedurende het studiejaar persoonlijke omstandigheden spelen die bij de studieadviseur zijn gemeld en besproken en dat er een duidelijk verband is tussen de omstandigheden en de opgelopen studievertraging. Het gaat hier om omstandigheden als bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking, bestuurswerkzaamheden of problemen in de persoonlijke sfeer (zoals bijv. psychische problemen). Zie ook artikel A.6.4 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding Communicatiewetenschap. Wanneer één van de hiervoor genoemde of andere persoonlijke omstandigheden zich bij jou voordoen, dan dien je:

  • hiervan direct melding te maken bij een studieadviseur van de bachelor Communicatiewetenschap;
  • persoonlijk langs te gaan bij de studieadviseur om je persoonlijke omstandigheden te bespreken;
  • bewijsstukken van je persoonlijke omstandigheden te verzamelen en mee te nemen naar het gesprek met de studieadviseur.
 • Het BSA-besluit en aanvragen dispensatie

  Als alle resultaten van het studiejaar bekend zijn, ontvang je per email het eindbesluit van het BSA. Krijg je een negatief BSA dan kun je onder bepaalde voorwaarden dispensatie aanvragen bij de examencommissie. Wordt het negatieve BSA niet herzien, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (COBEX).

  Het BSA-besluit

  Nadat alle resultaten van het lopende studiejaar zijn geregistreerd (inclusief de hertentamens van juli) wordt het voorgenomen eindbesluit van het BSA vastgesteld. Hierover word je in week 30 of 31 per email op de hoogte gebracht door het College of Communication. Het is dus erg belangrijk dat je (of iemand anders voor jou) gedurende deze periode je email leest. Het BSA-eindbesluit wordt verstuurd naar het emailadres dat geregistreerd staat in Studielink. Pas dit, indien nodig, in Studielink aan.

  N.B. Mocht het aantal studiepunten van het BSA-besluit niet kloppen, neem dan contact op met de Onderwijsbalie CW.

  Dispensatie aanvragen

  In het geval dat je een negatief BSA krijgt, kun je gebruik maken van het recht om dispensatie aan te vragen bij de BSA-commissie van de bacheloropleiding Communicatiewetenschap.

  Je kunt een dispensatieverzoek indienen via examencommissie-cw-fmg@uva.nl, uiterlijk vrijdag 30 juli 2021 17:00 uur, vergezeld van de volgende gegevens:

  • studentnummer
  • volledige naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • een persoonlijk verslag waarin u beschrijft waarom u vanwege persoonlijke omstandigheden redelijkerwijs niet hebt kunnen voldoen aan de BSA-norm
  • relevante bewijsstukken

  De BSA-commissie nodigt je naar aanleiding van je verzoek uit voor een hoorzitting. Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 augustus 2021. Zorg er voor dat je de hoorzitting deze dag kan bijwonen.

  Overweeg je dispensatie aan te vragen en wil je je verzoek vooraf bespreken? Neem dan contact op met de studieadviseurs.

  Beroep bij de COBEX

  Als het verzoek tot dispensatie niet heeft geresulteerd in een herziening van het BSA-besluit, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam (COBEX). De termijn voor het aantekenen van beroep wordt bekendgemaakt in de afwijzing van je dispensatieverzoek.

  N.B. Gedurende de periode dat het beroep bij de COBEX loopt, is het niet mogelijk is om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding en kun je geen colleges volgen. Zorg er daarom voor dat je tijdig beroep aantekent.

Disclaimer 

Deze webpagina is met zorg opgesteld op basis van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding Communicatiewetenschap van het lopende studiejaar. Indien de teksten op deze pagina afwijken van bovengenoemde artikelen dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.