Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Theses voorbeelden

Aan wat voor onderwerpen kun je denken voor een thesis? Klik op de onderstaande titels om samenvattingen van eerder geschreven theses te lezen. Get inspired!

 • Like it! Or hate it? - Entertainment Communicatie

  Een onderzoek over Facebook-jaloezie in romantische relaties door Laura Paschedag.

  Er is veel onderzoek gedaan naar de rol van Facebook in romantische relaties en de jaloezie die hieruit kan ontstaan. Er is echter nog weinig bekend over de achterliggende gedachten, gevoelens en belevingen van Facebookgebruikers die dit fenomeen zelf ervaren. Dit kwalitatieve onderzoek, dat uitgevoerd is door middel van drie focusgroepen (N=20), vult deze niche in de wetenschap op. De doelgroep van dit onderzoek zijn Nederlandse jonge vrouwen tussen de 19 en 27 jaar. Uit de resultaten blijkt dat Facebook een belangrijke rol speelt in romantische relaties, zowel in het begin van de relatie als in een gevorderd stadium. Facebook-jaloezie kan opgewekt worden als de partner vrienden wordt op Facebook met andere vrouwen, vooral wanneer zij een aantrekkelijke profielfoto hebben. Ook kan de jaloezie bovenkomen als de partner berichten stuurt op Facebook naar andere vrouwen. De participanten vinden het echter grensoverschrijdend om in te loggen op de Facebookaccount van de partner om hem op deze manier te kunnen controleren. Wel zijn zij erg gericht op wat hun partner op Facebook post. Facebook-jaloezie kan verschillende oorzaken hebben, zoals het eenzijdige beeld dat Facebook schept, de dreiging van het opbloeien van nieuwe liefde van Facebook en de eigen onzekerheid.

 • Negatieve publiciteit omtrent een sponsor - Persuasieve Communicatie

  Een onderzoek naar het effect van matchfixing binnen het voetbal op de attitude ten opzicht van de sponsor door Robin van den Broek. 

  In een experiment, uitgevoerd onder 158 Nederlanders, is onderzocht wat de invloed van negatieve publiciteit, in de vorm van matchfixing, omtrent een voetbalclub is op de attitude ten opzichte van de sponsor van die voetbalclub. Daarbij is de betrokkenheid bij de sport voetbal (sport activity involvement) meegenomen en is er onderscheid gemaakt tussen twee soorten betrokkenheid Attraction (hoeveel belang iemand hecht aan het kijken naar voetbal en hoeveel genot haalt hij/zij daaruit), en Centrality (wat voor positie heeft deze sport binnen het leven van iemand). Dit onderzoek vult bestaande literatuur omtrent negatieve publiciteit van een gesponsord object aan, maar er is nog weinig bekend over het specifieke effect van matchfixing op attitude ten opzichte van de sponsor. Voor sponsoren kan het resultaat bruikbaar zijn in besluitvorming om wel of niet in zee te gaan met een team of om te reageren als zij een team sponsoren wat in verband wordt gebracht met matchfixing. Aan de hand van verschillende Independent Sample T-Testen zijn drie hypothesen getoetst. Uit de resultaten blijkt dat matchfixing een significant negatief effect heeft op de attitude die mensen hebben ten opzichte van de sponsor. De sponsor van en voetbalclub wordt negatiever veroordeeld dan een sponsor van een voetbalclub die niet in verband wordt gebracht met matchfixing. Daarna zijn er significante resultaten gevonden voor Attraction en Centralty. Mensen die niet sterk betrokken zijn bij de sport voetbal beoordelen de sponsor van een voetbalclub die in verband wordt gebracht met matchfixing negatiever dan mensen die wel sterk betrokken zijn bij de sport voetbal.

 • Verenigde Staten vs. Verenigd Koninkrijk - Politieke Communicatie en Journalistiek

  Een automatische inhoudsanalyse naar de verklarende factoren voor het gebruik van positive campaigning en negative campaigning door vooraanstaande politici en politieke partijen op Twitter door Loïs Schut 

  Onderzocht is weke factoren verklarend zijn voor het gebruik van negative campaigning en positive campaigning door vooraanstaande politici en politieke partijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op Twitter. Om dit te onderzoeken is een automatische kwanitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd van 5533 tweets. Deze tweets zijn afkomstig van vijf accounts van vooraanstaande politici en vijf accounts van politieke partijen. Uit het Verenigd Koninkrijk zijn de drie grootste partijen en hun vooraanstaande politici onderzocht en uit de Verenigde Staten zijn de twee grootste politieke partijen en vooraanstaande politici onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat de Verenigde Staten meer gebruik maken van negative campaigning dan het Verenigd Koninkrijk, dat politieke partijen meer gebruik maken van negative campaigning en dat vooraanstaande politici meer gebruik maken van positive campaigning. Politieke partijen maken wel meer gebruik van positive campaigning wanneer de verkiezingsdag nadert. Rechtse vooraanstaande politici en politieke partijen maken meer gebruik van negative campaigning en linkse vooraanstaande politici en politieke partijen meer van positive campaigning. Tot slot komt naar voren dat politieke partijen meer gebruik maken van negative campaigning wanneer ze achterstaan in de peilingen.

 • Diversiteit op de werkvloer in de ogen van autochtonen - Corporate Communicatie

  Door Laura ter Meer

  In steeds meer organisaties wordt diversiteit op de werkvloer gemanaged. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het plaatsen van een diversiteitsframe in een vacature. Omdat vorig onderzoek veelal de focus heeft gelegd op verschillen tussen minderheids- en meerderheidsgroepen is hier onderzoek gedaan binnen de meerderheidsgroep autochtonen. Uit de onderzoeksresultaten bleek geen significant verband tussen diversiteitsframe ten gunste van allochtonen en de waardering van de vacature en de bereidheid te solliciteren voor de vacature bij autochtonen. Omdat de kans op een mediatie-effect van waardering van de vacature op het verband tussen diversiteitsframe ten gunste van allochtonen en de bereidheid om te solliciteren nihil leek te zijn is de mediatie-analyse niet geheel uitgevoerd. Ook is er gekeken naar het modererend effect van krantenvoorkeur op het verband tussen diversiteitsframe en de waardering van de vacature en de bereidheid om te solliciteren. Krantenvoorkeur bleek geen significant interactie-effect te hebben met diversiteitsframe op waardering van de vacature of bereidheid om te solliciteren voor de vacature.