Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Paniek in blogland?!

Yara Kandou over haar Afstudeerproject

Hoewel bloggers zich voor ons uit de naad werken, klaagt de Nederlandse bevolking steen en been. Nog niet zo lang geleden barstte de bom bij de Nederlandse blogger Laura Ponticorvo, ze blijkt not amused te zijn met alle kritiek die zij ontvangt naar aanleiding van de commerciële invloeden in haar content. Ponticorvo legt ons even piekfijn uit dat ze zonder samenwerkingen met merken geen inkomsten heeft en dus een andere baan moet zoeken. Juist ja, er wordt dus goud geld verdiend met gesponsorde content door zowel bloggers als marketeers. Maar stel nou, dat de invoering van één reclameregel er toe zal leiden dat dit alles in één klap verandert. Blijven bloggers en de macht van blogs als marketingtool dan wel bestaan? Ik zocht het uit.

Eeuwige strijd?

In feite is het geklaag van onze bevolking niet geheel eerlijk. Een paar jaar terug was het juist een probleem dat wij, als consumenten, misleid zouden worden door alle verborgen marketing op social media. De Stichting Reclame Code erkende dit en besloot dat bloggers, sinds 1 januari 2014, verplicht expliciet kenbaar moeten maken wanneer zij betaald worden door merken of bedrijven om diens producten te laten zien. Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en blijkt, uit het geschetste voorbeeld hierboven, dat deze expliciete sponsorvermelding niet gemakkelijk ingewilligd wordt door de Nederlandse bevolking. Of hebben we hier te maken met een klassiek geval van schijn bedriegt?

Onzekerheid

Het was niet alleen een kwestie van afwachten of de expliciete sponsorvermelding bloggers en vooral marketeers de kop ging kosten, maar ook of het consumentengedrag daadwerkelijk zou veranderen. Stel dat de verplichte sponsorvermelding niet voor aantasting zorgt wat betreft de geloofwaardigheid van blogposts, geen negatieve invloed heeft op de attitudes en koopintenties van consumenten wat betreft de merken die getoond worden en marketeers dus nog steeds mee kunnen liften op het succes van blogs als marketingtool, valt alle commotie dan in het niet?

Om dit te onderzoeken is een online experiment in combinatie met een survey uitgevoerd onder 121 volwassen Nederlandse vrouwen (sorry mannen, jullie schijnen niet zoveel blogs te lezen!). De ene helft van de deelnemers kreeg een blogpost te zien waarin een recept voor een gezonde snack werd gedeeld, inclusief vermelding dat de blogger betaald werd door een bedrijf om hun producten in het recept aan te bevelen. De andere helft kreeg precies dezelfde blogpost te zien, alleen dan zonder de sponsorvermelding. Nu zal je denken, waarom perse een gezond product? Verrassend genoeg is er tot op heden niet onderzocht of marketing in blogs kan bijdragen aan het reduceren van een maatschappelijk probleem in Nederland, zoals het sterk groeiende overgewichtsprobleem. De resultaten van dit onderzoek zullen met name van grote waarde zijn voor de marketeers onder ons, voor hen wordt duidelijk of het na de verplichte sponsorvermelding zinvol is om hun merk en (gezonde) producten op de kaart te zetten met behulp van bloggers.

Geen vuiltje aan de lucht

Met alle kritiek die geleverd wordt op de commerciële boodschappen die bloggers verspreiden, is het bijna onwerkelijk om te vermelden dat uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse vrouwen de expliciete sponsorvermelding eigenlijk helemaal niet zo nauw nemen. Ingrijpende veranderingen blijken dan ook niet op de loer te liggen. Vrouwen die de blogpost hebben gelezen met expliciete sponsorvermelding hebben geen negatievere koopintentie en attitude jegens het gezonde merk dan vrouwen die werden blootgesteld aan de blogpost zonder sponsorvermelding.

En hoe zit het met de geloofwaardigheid van blogposts na de verplichte sponsorvermelding? Geen zorgen! Bloggers hoeven niet te vrezen om lezers te verliezen en daarbij de kans op bloginkomsten mis te lopen, want de geloofwaardigheid van hun blog blijft intact.

Nee, indien het fenomeen bloggers over een paar jaar uitgestorven is, zal de sponsorvermelding verplichting vermoedelijk niet de reden zijn. Ook betekent het voor nu zeker niet het einde van de potentie van blogs als marketingtool om gezonde producten onder de aandacht te brengen. Gewoon doen dus! Ik durf nu wel voorzichtig te opperen dat alle commotie en onzekerheid rondom de expliciete sponsorvermelding, hoogstwaarschijnlijk, met een sisser zal aflopen.


Maar laten we met z’n allen dan ook even eerlijk zijn, het is toch alleen maar makkelijk als iemand een review voor ons schrijft over producten die onze interesse opwekken en wij enkel nog naar de winkel hoeven te rennen? Consumenten blij, bloggers blij en marketeers blij: iemand toch nog iets te klagen?