Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Het bestuur van het College Sociale Wetenschappen zoekt een student-lid voor een aanstelling van 6 uur per week voor het academisch studiejaar 2019-2020.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op haar gebied in Nederland. Aan de FMG volgen ruim 9000 studenten onderwijs in één van de vele bachelor- en masteropleidingen, georganiseerd in zes onderwijsinstituten. De staf werkt zowel in het onderwijs als in één van de zeven onderzoeksinstituten. Ruim 1200 medewerkers dragen hier aan bij. De faculteit stimuleert de internationale uitwisseling van kennis en de daarmee verbonden mobiliteit van staf en studenten. De FMG is gehuisvest op en rond het Roeterseilandcomplex in het centrum van Amsterdam.
Het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS) van de Universiteit van Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor vijf bachelor- en twaalf masteropleidingen en een aantal niet-reguliere programma's, zoals zomerprogramma's en deficiëntieonderwijs. Bij elkaar volgen omstreeks 4000 studenten deze opleidingen.
Het bestuur van het College Sociale Wetenschappen zoekt een student-lid voor een aanstelling van 6 uur per week voor het academisch studiejaar 2019-2020

Wat ga je doen?

 • Bijdragen aan de discussie en de besluitvorming over het algemene onderwijsbeleid binnen het College en opzet, afstemming en vernieuwing van programma’s;
 • bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw beleid, meer in het bijzonder vanuit de behoeften en belangen van studenten;
 • mede toezien op adequate implementatie en monitoring van het beleid van het College, meer in het bijzonder vanuit de behoeften en belangen van studenten;
 • organiseren van introductiebijeenkomst en OER-bijeenkomst voor OC’s;
 • aanwezig zijn bij OC's, waarbij er in de gaten kan worden gehouden welke problemen en wensen er zijn die faculteitsbreed spelen;
 • periodiek overleg voeren met de facultaire studentenraad en studieverenigingen; teneinde wederzijds knelpunten en wensen te bespreken;
 • periodiek overleg met andere Board of Studies Studenten (BOS) binnen de FMG en de UvA met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten en gezamenlijke initiatieven;
 • aanwezig zijn bij Board of Studies-vergaderingen. Hierin kunnen ook eigen onderwerpen worden ingebracht.

Naast deze werkzaamheden organiseert het student-bestuurslid (samen met de student-bestuursleden van de Graduate School en een studieadviseur) het Career Event. Tijdens deze periode (voorjaar) worden extra uren gemaakt, die in de andere perioden gecompenseerd kunnen worden.

Wat heb je hiervoor nodig?

Je bent:

 • student bij een van de bacheloropleidingen van het CSW, in het tweede of derde studiejaar in 2019-2020;
 • ondernemend en proactief en je beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling binnen het CSW, bij voorkeur blijkend uit eerdere activiteiten.

Je hebt:

 • goede communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • een beeld van relevante beleidsonderwerpen voor studenten van het CSW;
 • een goed sociaal netwerk binnen de FMG en/of het vermogen zo’n netwerk op te bouwen;
 • ervaring met het organiseren van evenementen en activiteiten.

Wat bieden we jou?

Een uitdagende werkplek met afwisselende werkzaamheden en volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling bij een inspirerende organisatie. De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.
Werken bij de UvA betekent werken in een kritisch, onafhankelijk, innovatief en internationaal klimaat, met  een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de (internationale) samenleving.

Inlichtingen

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met:

 • Bram Buskoop, student-bestuurslid CSW 2018-2019
  T: +31 (0)6 18762579

Aanstelling

Het betreft een aanstelling als student-assistent van 6 uur per week gedurende een jaar vanaf 1 augustus aanstaande. Afhankelijk van het studiejaar bedraagt het salaris minimaal €2.049 tot maximaal €2.194 (student-assistentenschaal) bij een volledige werktijd van 38 uur per week (conform schaal SA Cao Nederlandse Universiteiten).

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Herken je je in het profiel? Dan zien we jouw brief en cv graag tegemoet.
De sluitingsdatum is 16 juni aanstaande. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 juni in de ochtend. Gelieve hiermee rekening te houden.

Sollicitatie formulier