Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Ken je je rechten en plichten als student? En wat zijn de rechten en plichten van docenten?

De OER beschrijft deze rechten en plichten en legt de hoofdlijnen van het programma en de examinering van de opleiding ASW vast. Denk aan o.a.:

  • het studieprogramma ASW, de keuzeruimte;
  • overgangsregelingen en ingangseisen;
  • regels voor cijferregistratie en inzagerechten;
  • regels voor de roostering van examens.

De nieuwste versie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat op de A-Z van deze site gepubliceerd. 

Deze OER was vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) op 22 mei 2019, na advies en instemming van de Opleidingscommissie ASW en de Facultaire Studentenraad FMG.

De regeling treedt in werking met ingang van 2 september 2019 tot vaststelling van een nieuwe versie. Deze regeling vervangt alle eerdere regelingen.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) ASW