Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Ken je je rechten en plichten als student? De OER beschrijft deze rechten en plichten en legt de hoofdlijnen van het programma en de examinering van de opleiding vast.


Ken je je rechten en plichten als student? En wat zijn de rechten en plichten van docenten?
De OER beschrijft deze rechten en plichten en legt de hoofdlijnen van het programma en de examinering van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen vast. Denk aan o.a.:

  •   het studieprogramma, de keuzeruimte;
  •   overgangsregelingen en ingangseisen;
  •   regels voor becijfering en inzagerechten;
  •   regels voor de roostering van tentamens.

De nieuwste versie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat op de A-Z van deze site gepubliceerd.
Deze OER is door de decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) op 22 mei 2018 vastgesteld. De Opleidingscommissie heeft hierover geadviseerd en ermee ingestemd, de Facultaire Studentenraad FMG heeft op 21 mei 2018 ingestemd met de regeling.

De regeling treedt in werking met ingang van september en vervangt alle eerdere regelingen.

The new Teaching and Examination Regulations  have been published. The Teaching and Examination Regulations contain the essential regulations about the curriculum and the examination of each programme. In this document you will find the entry requirements, exit qualifications and curriculum. Also stipulated are rules concerning grading, re-sits and graduating with honors. These regulations are up-dated each year and the latest version is published in the A-Z on your programme website http://www.student.uva.nl/. Please note that the Dutch translation of these regulations is ‘Onderwijs- en Examenregeling', abbreviated OER. The abbreviation is commonly used. The regulations have been approved by the Dean of the Faculty of Social and Behavioral Sciences (FMG). The different Programme Committees have given their advice and the Faculty Student Council has approved the document. These regulations have come into force as of the beginning of September and replace all earlier versions.