Welke opleiding volg je?

Wat betekent ChatGPT voor jouw onderwijs en toetsing?

Gepubliceerd op 21-02-2023
ChatGPT: de chatbot die compleet nieuwe teksten produceert op basis van Artificiële Intelligentie (AI). De ontwikkeling van AI gaat razendsnel. Welke gevolgen heeft dit voor onderwijs en toetsing aan de UvA?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Artificiële Intelligentie biedt kansen 

De UvA omarmt het gebruik van Artificiële Intelligentie in het onderwijs. AI biedt ons kansen. Chatbots kunnen je bijvoorbeeld helpen om effectiever te studeren. Zo kan ChatGPT een tekst voor je vertalen of je overhoren voor je tentamen.

Academische vaardigheden

Het is belangrijk dat je AI op een verantwoorde manier gebruikt. Door je schrijfopdrachten zelf te maken, train je je academische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn onmisbaar tijdens je verdere opleiding én op de arbeidsmarkt.

Een studieopdracht laten beantwoorden door ChatGPT… mag dat?

Tenzij je docent dit nadrukkelijk anders vermeldt, is het niet toegestaan om studieopdrachten te laten maken door een bot. In de fraude- en plagiaatregeling van jouw opleiding staat vermeld dat docenten jouw kennis, inzicht en vaardigheden moeten kunnen beoordelen. Het inleveren van werk dat je niet zelf hebt geschreven, kan daarom worden aangemerkt als fraude. In het geval van fraude treedt de UvA streng op.  

Meer informatie

Met vragen over het gebruik van AI bij toetsing kun je in eerste instantie terecht bij de coördinator van het betreffende vak. Met vragen over de fraude- en plagiaatregeling kan je terecht bij de examencommissie van jouw opleiding.