Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Nieuwe werkgroep ‘studeren met een functiebeperking’

Gepubliceerd op 23-02-2023 12:06
Om studenten met een functiebeperking of chronische ziekte beter te ondersteunen, is een nieuwe werkgroep opgericht. Deze werkgroep ‘studeren met een functiebeperking’, gaat aan de slag met een mooie, maar ook uitdagende opdracht vanuit het College van Bestuur. In juli 2023 moet het advies klaarliggen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Carlos Reijnen, voorzitter van de werkgroep, is verheugd dat de werkgroep op 16 februari van start is gegaan: “Er is de afgelopen jaren al veel gedaan binnen de UvA om de toegankelijkheid te bevorderen en alle studenten op de juiste manier te faciliteren. Tegelijkertijd heeft de coronapandemie en de teruggang naar de campus nieuwe kansen en dilemma’s opgeleverd. Het is mooi om te merken dat er zoveel betrokkenheid en daadkracht is vanuit alle geledingen om deze thematiek aan te pakken.”

Leden 

De leden van de werkgroep zijn: 

  • Carlos Reijnen, onderwijsdirecteur FGw (voorzitter) 
  • Michel Telkamp, directeur Bedrijfsvoering FMG (lid) 
  • Kim van Gennip, afdelingshoofd Studenten Services (lid) 
  • Maurits Huijbrechtse, student vanuit UvA IDEAs (lid) 
  • Tetje Timmermans, beleidsmedewerker Academische Zaken (lid) 
  • Sharon Nijemanting, hoofd Onderwijsbeleid FGw (secretaris) 

Naast de werkgroep is er een klankbordgroep ingericht. Deze kan door de werkgroep worden ingeschakeld als ‘sparring partner’ en zal conceptadviezen becommentariëren en toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Tijdlijn  

Op 16 februari 2023 is de werkgroep voor het eerst samengekomen. In april geven ze een korte tussenstand. Het eindadvies zal eind juni aan het College van Bestuur worden aangeboden.   

Meer info 

Heb je een vraag aan de werkgroep? Neem dan contact op met Sharon Nijemanting (secretaris) via s.c.m.nijemanting@uva.nlExterne link.

Bekijk ook de pagina over Studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie. Hier lees je wat de UvA nu al aan ondersteuning en begeleiding biedt.