Wijsbegeerte (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Studieadviseurs

Studiebegeleiding

Het kan zijn dat de voortgang van je studie door verschillende oorzaken wordt belemmerd. Je hebt bijvoorbeeld motivatieproblemen omdat je twijfelt over je studiekeuze. Of je zit met persoonlijke problemen die je studie beïnvloeden. In dergelijke gevallen heb je recht op studiebegeleiding. Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen kun je daarvoor bij verschillende personen en instanties terecht:

  • Je kunt je wenden tot de docenten van wie je college hebt.
  • Ook tutoren (docenten), studiebegeleiders of studiecoördinatoren spelen een centrale rol in de studiebegeleiding.
  • Aan iedere opleiding zijn één of meer studieadviseurs verbonden die je kunnen helpen bij vragen en problemen van uiteenlopende aard. Zij hebben een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de diverse opleidingen en kunnen als contactpersoon tussen studenten en docenten fungeren.

Contactgegevens studieadviseurs

Ga voor contactgegevens en spreekuren van de studieadviseur(s) naar de contactpagina op de studentensite van jouw opleiding:

Ga vervolgens naar ‘Studieadviseur(s)’ in de linkernavigatie.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

4 juni 2018