Wijsbegeerte (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Opleidingscommissies

Een opleidingscommissie (OC) is dé plek waar studenten invloed op hun opleiding kunnen uitoefenen en samen met docenten kunnen meedenken over verbetering van kwaliteit en inhoud van het onderwijs. Een OC wordt ingesteld voor één opleiding of een aantal opleidingen gezamenlijk.

Meld je nu aan voor de OC!

Je kunt je nu kandidaat stellen voor de plaatsen die per september 2018 vrijkomen voor studentleden.

OC FGw

Een opleidingscommissie is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau die waakt over de kwaliteit van het onderwijs. De samenstelling van een OC bestaat uit een gelijk aantal docenten en studenten.

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn de taken van de OC als volgt gedefinieerd:

  • het uitbrengen van advies over de onderwijs- en examenregeling (OER).
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de onderwijs- en examenregeling wordt uitgevoerd.
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan opleidingsdirecteur of onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

In aanvulling daarop wordt de OC’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen gevraagd vakken voor te dragen voor de facultaire Onderwijsprijs.

OC-lid worden

Je kunt lid worden van de OC van jouw opleiding door te solliciteren. Lees meer over het lidmaatschap op OC-lid worden.

Meer informatie

Je kunt meer informatie vinden over de werkzaamheden en taken van een opleidingscommissie in de Handleiding OC.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

6 juni 2018