Wijsbegeerte (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsprijs FGw

Ieder jaar kent de faculteit de Onderwijsprijs toe aan een bachelorvak en een mastervak dat nieuwend is of waarin onderwijsvormen worden toegepast die anderen inspireren. In de nominatie van de vakken spelen de opleidingscommissies een belangrijke rol.

Onderwijsprijs Geesteswetenschappen

Schijnwerper op inspirerende vakken

Met de Onderwijsprijs wil de faculteit het onderwijs in de schijnwerpers zetten. De jury bestaat uit studenten en medewerkers van de faculteit, onder voorzitterschap van dr. Caroline Kroon, directeur van het College of Humanities. Uit de longlist van alle voorgedragen vakken selecteert de jury twee bachelorvakken en twee mastervakken.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de VOC-zaal van het Bushuis. De docenten van de vier genomineerde vakken geven een presentatie. Vervolgens maakt de jury na kort beraad de twee winnende vakken bekend en vindt de prijsuitreiking plaats. Per winnend vak is € 1.500 beschikbaar. De jury verantwoordt haar beslissing in een rapport.

Belangrijke data

9 april Deadline voordracht vakken door Opleidingscommissies aan de opleidingsdirecteuren.
16 april
Deadline insturen alle voordrachten door opleidingsdirecteuren aan de jury.
22 mei Uitreiking Onderwijsprijs 2018, van 15.00-16.30 uur, VOC zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48

Voordrachtsformulier

Elke opleidingscommissie kan maximaal twee vakken voordragen aan de opleidingsdirecteuren, die zelf ook vakken mogen voordragen.

Contact en reglement

Vragen over de Onderwijsprijs? Neem contact op met Mara Baldi.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

22 maart 2018