Wijsbegeerte (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsprijs FGw

Jaarlijks wordt de Onderwijsprijs FGw toegekend aan één bachelor- en één mastervak. Opleidingscommissies spelen In de selectie een belangrijke rol.

Onderwijsprijs Geesteswetenschappen

De Onderwijsprijs FGw: onderwijs in de schijnwerpers

Met de Onderwijsprijs wordt het onderwijs aan de Faculteit der Geesteswetenschappen in de schijnwerpers gezet en aandacht gevraagd voor bijzondere prestaties in het onderwijs. Voor nominatie komen vakken in aanmerking waarin onderwijsvormen worden toegepast die anderen kunnen inspireren of die als voorbeeld kunnen dienen voor toekomstige onderwijsprojecten of vakken.

Jaarlijkse prijsuitreiking

De uitreiking van de Onderwijsprijs vindt elk jaar plaats na de gezamenlijke bijeenkomst van de opleidingscommissies van de FGw, doorgaans in mei/juni. Voor het beste bachelor- en mastervak zijn geldprijzen van € 1.500 beschikbaar.

De jury en de rol van studenten

  • Elke opleidingscommissie kan maximaal twee vakken voordragen in overleg met de opleidingsdirecteuren.
  • Uit de longlist van voorgedragen vakken selecteert de jury in een besloten bijeenkomst vier vakken: twee bachelorvakken en twee mastervakken.
  • Op de dag van de uitreiking geven de docenten van de vier genomineerde vakken een publieke presentatie.
  • Vervolgens maakt de jury na kort beraad de twee winnende vakken bekend.
  • De jury verantwoordt haar beslissing in een rapport.

De jury bestaat uit medewerkers en studenten van de FGw.   

Achtergrond 

In 2007 werd besloten jaarlijks een prijs uit te reiken voor vernieuwende en bijzondere onderwijsvormen bij de FGw. Daarvoor reikte de FGw jaarlijks een facultaire docentenprijs uit aan excellente docenten.
Tegenwoordig wordt universiteitsbreed een UvA-docent van het jaar gekozen. Deze docentprijs wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis in januari.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

27 maart 2017