Sociale geografie en Planologie (Bachelor)

College Sociale Wetenschappen

Printen, scannen en kopiëren

Alle computerwerkplekken in de studiecentra zijn aangesloten op een of meerdere printers. Het gaat om zogenaamde multifunctionals waarop naast printen ook andere functies ingesteld kunnen worden.

Printen en scannen

  • De afdrukken zijn op A4-formaat in zwart-wit;
  • Een bladzijde kost € 0,05;
  • In de Universiteitsbibliotheek (Singel 425) is ook een kleurenprinter aanwezig. De kosten voor een kleurenafdruk bedragen € 0,50;
  • In een aantal studiecentra zijn de multifunctionals ook geschikt gemaakt om te scannen. De scans moeten worden opgeslagen op een usb stick (zie ook bijlage). Scannen is kosteloos.

Kopiëren

Een aantal multifunctionals zijn alleen bedoeld voor het maken van kopieën. Als er binnen het Studiecentrum geen mogelijkheid is om te kopiëren is er op een andere plek in het gebouw een kopieerapparaat te vinden.

Draadloos printen

Via het draadloos netwerk in de studiecentra kun je documenten printen vanaf een Windows laptop, MacBook of Android smartphone. Deze printservice is beschikbaar voor alle studenten met een UvAnetID.

Dubbelzijdig printen / enkelzijdig printen

De printers in de studiecentra staan standaard ingesteld op dubbelzijdig printen. Als je een opdracht enkelzijdig wilt printen (achterkant papier blijft leeg) kan je dat op de volgende manier instellen:

- Klik op 'File' en kies voor 'Print'.
- Het venster 'Print' opent.
- Klik op 'Properties'.
- Kies het tabblad 'Lay out'.
- Verander in het vakje 'Print type' 2-sided in 1-sided.
- Bevestig de aanpassing door op 'OK' te klikken.

Mac

Als je met Mac werkt: elke applicatie die kan printen kan ook opslaan als pdf-bestand. Om in dit bestandsformaat op te slaan kies je in het printdialoogvenster voor Opslaan als pdf in plaats van Printen. Dit pdf-bestand kun je gebruiken voor webprinting. Zie de handleiding hierboven. 

Betaling met collegekaart

Print- en kopieeropdrachten kunnen alleen betaald worden met een geactiveerde UvA-collegekaart waar betaaltegoed op staat. Je kunt je betaaltegoed opwaarderen bij de oplaadpunten op de grotere locaties van de UvA of je kunt het tegoed online opwaarderen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

8 oktober 2015